Όμηρος, Ιλιάδα Σ 134-137

Όμως κοντάρι ακόμα εσύ μην πιάσεις, πριν γυρίσω
κι εδώ με δουν τα μάτια σου· τι μόλις φέξει ο ήλιος,
πρωΐ πρωΐ στον Έλυμπο θα σύρω να σου φέρω
αρματωσά απ' τον Ήφαιστο πανώρια δουλεμένη.

(Μετ. Α. Πάλλης)

Χρειάζεται Flash player