Παρνασσός

Βουνό στην κεντρική Ελλάδα (Στερεά Ελλάδα) με ύψος 2457 μέτρα.