Αίτηση για κωδικό πρόσβασης


επιστροφή

Ο Ηλεκτρονικός Κόμβος είναι ερευνητικό πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από το Β΄Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. Στόχος του είναι η υποστήριξη των διδασκόντων την ελληνική γλώσσα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε μέρος του υλικού αυτού, χρειάζεστε κωδικό.

Γι' αυτό τον λόγο, παρακαλούμε να συμπληρώσετε και να μας στείλετε την παρακάτω αίτηση:

Όνομα
Επώνυμο
Ιδιότητα
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (Email)

Εάν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι επιπλέον, συμπληρώστε το εδώ