ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

SSds.

ΔΙΑΤΡΙΒΗ

Colin Baker.
The Care and Education of Young Bilinguals: An Introduction for Professionals

 

 

Multilingual Matters
Κλήβεντον, 2000

Όσοι έχουν ασχοληθεί, έστω και λίγο, με θέματα διγλωσσίας έχουν έρθει σ' επαφή με το όνομα του συγγραφέα. Ο Baker είναι ο συγγραφέας πολλών κλασικών εισαγωγικών βιβλίων στη διγλωσσία. Αναφέρουμε παραδειγματικά το κλασικό πλέον Foundations of Bilingual Education and Bilingualism. 1996. Κλήβεντον: Multilingual Matters, που έχει πάρει τη μεταφραστική οδό και στην ελληνική γλώσσα από τις εκδόσεις Gutenberg με επιμέλεια του Μ. Δαμανάκη. Στο βιβλίο που κυκλοφόρησε πρόσφατα από τις εκδόσεις Multilingual Matters ο Baker συνοψίζει τη μέχρι τώρα θεωρητική συζήτηση για τη διγλωσσία μέσα από μικρά κεφάλαια που το καθένα καταλήγει σε προτάσεις για περαιτέρω μελέτη. Τα κεφάλαια είναι γραμμένα έτσι που να δίνουν απαντήσεις σ' εκείνον/-η τον/την "επαγγελματία" (σύμφωνα με τον συγγραφέα) που έχει απέναντι του δίγλωσσα άτομα, αλλά δεν μπορεί να εξηγήσει διάφορα πράγματα (όπως τη γλωσσική ευχέρεια ή τη γλωσσική αδυναμία) λόγω έλλειψης ιδιαίτερης επιμόρφωσης. Το βιβλίο είναι αυτό που λέει ο τίτλος του: μια εισαγωγή για επαγγελματίες στη θεωρία της διγλωσσίας αλλά και στον τρόπο που παρουσιάζονται στην καθημερινότητα διάφορα σχετικά ζητήματα ανάπτυξης της διγλωσσίας. Παρόλα αυτά το βιβλίο απέχει από το να είναι μια εκλαΐκευση της θεωρίας. Τόσο οι βιβλιογραφικές αναφορές όσο και οι προτάσεις για περαιτέρω μελέτη παραπέμπουν τόσο στις κλασικές θεωρητικές πηγές όσο και στις πιο πρόσφατες εκδόσεις. Για τον/την έλληνα/-ίδα αναγνώστη/-τρια το βιβλίο αποτελεί ένα έργο όπου μπορεί κάποιος ν' ανατρέξει ανά πάσα στιγμή για να βρει μια εξήγηση σε όσα σχετίζονται με τη διγλωσσία, ζητήματα που αλλιώς "φαίνονται" και αλλιώς είναι. Το σύντομο αυτό βιβλίο δίνει την εντύπωση μιας μικρής εγκυκλοπαίδειας για τη διγλωσσία. Ίσως να μην είναι σύμπτωση ότι έρχεται μετά από το Εγκυκλοπαίδεια για τη διγλωσσία και τη δίγλωσση Εκπαίδευση που έχει επιμεληθεί ο ίδιος συγγραφέας.

Ελένη Σκούρτου

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

αρχή σελίδας