ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

SSds.

ΔΙΑΤΡΙΒΗ

Ελένη Σελλά-Μάζη.
Διγλωσσία και κοινωνία. Η κοινωνιογλωσσολογική πλευρά της διγλωσσίας. Θεωρία και Πράξη. Η ελληνική πραγματικότητα

 

Προσκήνιο-Άγγελος Σιδεράτος, Αθήνα, υπό έκδοση

Στο βιβλίο αυτό που σύντομα θα κυκλοφορήσει στο εμπόριο, η Ελένη Σελλά-Μάζη εξετάζει ζητήματα διγλωσσίας από κοινωνιογλωσσολογική σκοπιά. Τα ζητήματα που θίγει τα εντάσσει στο πλαίσιο του σύγχρονου προβληματισμού σχετικά με δίγλωσσες ομάδες, "περιφερειακές" και "μειονοτικές γλώσσες και πολιτισμούς" σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και με την αντιμετώπιση των εθνικών μειονοτήτων σε πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο. Το θέμα της διγλωσσίας κοινωνικών ομάδων και ατόμων, το οποίο έχει ήδη απασχολήσει τις πολύγλωσσες κοινωνίες και πολιτείες, αρχίζει πλέον να απασχολεί και την Ελλάδα τόσο από πολιτικής όσο και από γλωσσολογικής, κοινωνιολογικής και εκπαιδευτικής πλευράς. Με αυτή τη λογική, στο πρώτο μέρος του βιβλίου της, η συγγραφέας προβαίνει σε μια επισκόπηση των κυριοτέρων ανά τον κόσμο απόψεων επί συγκεκριμένων ζητημάτων διγλωσσίας επιχειρώντας να αποσαφηνίσει τη σχετικά θολή εικόνα που συνήθως έχουμε γι' αυτές τις "περίπλοκες" καταστάσεις και ταυτοχρόνως να αποκαλύψει πραγματικότητες για τις οποίες έχουμε μάλλον "μονολιθικές" αντιλήψεις, ίσως και προκαταλήψεις. Στρέφοντας το ενδιαφέρον της στην ελληνική πραγματικότητα στο δεύτερο μέρος του βιβλίου εξετάζει ζητήματα που αφορούν σε συγκεκριμένες διγλωσσικές ομάδες και στις μειονοτικές γλώσσες των ομάδων αυτών που αποτελούν μέρος της ελληνικής κοινωνίαςΧ δηλαδή, της αρωμουνικής ή κουτσοβλάχικης ή βλάχικης, της αρβανίτικης, της σλαβομακεδονικής, της πομακικής, της ελληνικής ρομανί και της τουρκικής. Τις εξετάζει χωριστά διότι οι συγκεκριμένες ομάδες, αν και ζουν και αναπτύσσονται εντός των ορίων του ιδίου κράτους, διαφοροποιούνται ως προς το πολιτικό, κοινωνικό, γλωσσικό και εκπαιδευτικό τους καθεστώς.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

αρχή σελίδας