ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

SSds.

ΔΙΑΤΡΙΒΗ

David Holton, Peter Mackridge & Ειρήνη Φιλιππάκη-Warburton.
Γραμματική της ελληνικής γλώσσας 1

Μετάφραση: B. Σπυρόπουλος
Εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα, 1999
Τίτλος πρωτότυπου: Greek Grammar. A Comprehensive Grammar of the Modern Language, Λονδίνο: Routledge, 1997

Η εν λόγω Γραμματική αποτελεί την πρώτη ολοκληρωμένη γλωσσολογική περιγραφή της Νέας Ελληνικής (ΝΕ), καθώς αποτυπώνει με σύγχρονη μεθοδολογία και οργάνωση την κοινή χρήση της γλώσσας μετά την καθιέρωση της δημοτικής ως επίσημης γλώσσας. Στα τρία βασικά μέρη (Α΄: Το φωνολογικό και γραφικό σύστημα, Β΄: Μορφολογία, Γ΄: Σύνταξη) και στα ισάριθμα παραρτήματα περιγράφονται με σαφήνεια, επιστημονική ακρίβεια και πληρότητα τα βασικότερα φαινόμενα δομής και λειτουργίας της ΝΕ. Αποφεύγοντας φορμαλιστικές μεθόδους και εξειδικευμένη ορολογία -πέραν της βασικής που επεξηγείται στο γλωσσάρι-, οι συγγραφείς συνέταξαν μια γραμματική προσπελάσιμη και από μη γλωσσολόγους. Επιπλέον, η πλουσιότατη παράθεση παραδειγμάτων καθιστά την περιγραφή εύληπτη και πειστική. Ο υπερβάλλων όγκος του Γ΄ μέρους δικαιολογείται από την εστιακή θέση της σύνταξης στις σύγχρονες περιγραφές των γλωσσών και από την αναλυτική αναφορά σε γνωστά και νέα φαινόμενα δομής της πρότασης (απλής και σύνθετης) και των συστατικών της (ονοματική, ρηματική, επιρρηματική και προθετική φράση, σειρά των όρων, κλιτικά κτλ.). Αναλυτικό και διαφωτιστικό και το μέρος της Μορφολογίας με πολλά παραδείγματα στις βασικές κλιτές κατηγορίες, συμπεριλαμβάνει τις συνηθέστερες μορφές παραγωγής και σύνθεσης αναπληρώνοντας σε κάποιο βαθμό την έλλειψη κεφαλαίου για το λεξιλόγιο. Γενικά, παρά τις όποιες παρατηρήσεις ή διαφορετικές εκτιμήσεις, πρόκειται για έργο με αναμφισβήτητη επιστημονική αξία και σημασία για τη γνώση και διδασκαλία της ΝΕ

ΣΗΜΕΙΩΣH

1. Στην έκδοση του ΕΚΕΒΙ περιλαμβανόταν παρουσίαση της αγγλικής έκδοσης του έργου. Την παρουσίαση της ελληνικής έκδοσης συνέταξε στα ελληνικά ειδικά για τον Γλωσσικό Υπολογιστή η Δέσποινα Χειλά-Μαρκοπούλου

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

αρχή σελίδας