ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

SSds.

ΔΙΑΤΡΙΒΗ

Peter Mackridge.
H νεοελληνική γλώσσα

 

 

Mετάφραση: K. N. Πετρόπουλος
Πατάκης, Aθήνα, 1987

H μετάφραση στη γλώσσα μας του βιβλίου The Modern Greek Language κατέστησε προσιτό στο ευρύτερο κοινό ένα από τα σημαντικά γραμματικά εγχειρίδια για τη νεοελληνική γλώσσα των τελευταίων χρόνων. H περιγραφική ανάλυση που προτείνει ο συγγραφέας διαφέρει αισθητά από την παραδοσιακή θεώρηση, αφού τα φαινόμενα παρουσιάζονται υπό το πρίσμα νεότερων κοινών τόπων της γλωσσολογίας, αλλά και με την απόσταση του μη ελληνόφωνου ομιλητήΧ το γεγονός είναι ιδιαίτερα αισθητό στην πραγμάτευση των συστημάτων χρόνου και τρόπου ενέργειας [aspect] του ρήματος. Tο έργο εμβαθύνει σε ζητήματα γλωσσικής χρήσης που είχαν περάσει απαρατήρητα σε προγενέστερα εγχειρίδιαΧ υπό την έννοια αυτή, δεν ενδείκνυται για αρχάριους/-ες σπουδαστές/-τριες της ελληνικής. H επιχειρούμενη παρουσίαση της δομής και της χρήσης του νεοελληνικού προφορικού και γραπτού λόγου στηρίζεται σε πλούσιο υλικό (λογοτεχνικά παραθέματα, δημοσιογραφικό και επιστημονικό λόγο, ειδικά λεξιλόγια, καταγραφές συνομιλιών), το οποίο ο συγγραφέας συγκεντρώνει εδώ και 20 τουλάχιστον χρόνια. Πολλές από τις ελλείψεις και τα λάθη της αρχικής έκδοσης έχουν διορθωθεί από τον συγγραφέα βάσει υποδείξεων βιβλιοκριτών και αναγνω-στών/-τριών, και σε συνεργασία με τους συντελεστές της ελληνικής έκδοσης.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

αρχή σελίδας