Φυσιογνωμία του περιοδικού
 

Χαρακτηριστικά του κάθε τεύχους

Η ύλη του Γλωσσικού Υπολογιστή οργανώνεται σε τέσσερις ενότητες:

  • Η Ενότητα Α’ περιλαμβάνει άρθρα ελλήνων και ξένων επιστημόνων στο χώρο της γλωσσικής αγωγής, τα οποία διατυπώνουν θεωρητικούς προβληματισμούς που βρίσκονται σε άμεση συνάρτηση με εκπαιδευτικές εμπειρίες στη σχολική πράξη.
  • Η Ενότητα Β’ εστιάζει σε ζητήματα που αφορούν τα γλωσσικά προγράμματα σπουδών στη σχολική εκπαίδευση και παρουσιάζει τα προγράμματα κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  • Η Ενότητα Γ’ περιλαμβάνει θεματικές στήλες γύρω από συγκεκριμένα εκπαιδευτικά ζητήματα με πρακτικές ιδέες για τους εκπαιδευτικούς που ασχολούνται με τη γλωσσική αγωγή στη Β/θμια εκπαίδευση.
  • Η Ενότητα Δ’ παρέχει πληροφορίες αναφορικά με έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό για τη γλώσσα και τη γλωσσική αγωγή, με εκδηλώσεις, επιμορφωτικά σεμινάρια, ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα για τη γλώσσα και τη γλωσσική εκπαίδευση.

Ο Glossikos Ipologistis θα περιλαμβάνει ορισμένα από τα άρθρα και κείμενα που έχουν ήδη δημοσιευτεί στην Ενότητα Α’, Β’ και Γ’ του ετήσιου ελληνικού τόμου, ενώ ένα μέρος του θα αφιερώνεται στην ελληνική γλώσσα με σκοπό την ευαισθητοποίηση της διεθνούς επιστημονικής-εκπαιδευτικής κοινότητας σε ζητήματα που αφορούν τη γλώσσα μας καθώς και την ιστορία και την πολιτική της νέας ελληνικής και της γλωσσικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα.


Προγραμματικά στοιχεία για τους δύο πρώτους τόμους

Οι πρώτοι δύο τόμοι του Γλωσσικού Υπολογιστή και επομένως του Glossikos Ipologistis θα παρουσιάσουν τις πιο σημαντικές νέες τάσεις της γλωσσικής αγωγής στη σχολική εκπαίδευση διεθνώς και βεβαίως στην Ελλάδα. Ήδη από το πρώτο αυτό τεύχος γίνεται σαφές ότι το ενδιαφέρον εστιάζεται στον παιδαγωγικό λόγο που καθορίζεται από τη θεώρηση της γλώσσας ως κοινωνικής πράξης, μέσου επικοινωνίας και πρόσβασης στη γνώση. Η συγγραφή των άρθρων της Ενότητας Α’ και των κειμένων της Ενότητας Β’ των πρώτων δύο τόμων θα γίνεται κατόπιν ειδικής ανάθεσης έργου σε έλληνες και ξένους επιστήμονες.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Από το δεύτερο τεύχος και μετά περιμένουμε όλο και μεγαλύτερη συμμετοχή των αναγνωστών/τριών που ελπίζουμε ότι θα στέλνουν κείμενά τους και πληροφορίες για τις Ενότητες Γ’ και Δ’. Μετά την ολοκλήρωση του δεύτερου τόμου, και αφού ανακοινώνεται κάθε φορά η θεματική κάθε τόμου, ελπίζουμε ότι οι αναγνώστες/τριες θα στείλουν κείμενά τους για δημοσίευση στις Ενότητες Α’ και Β’. Για να διευκολύνουμε το έργο των ενδιαφερομένων και το δικό μας ήδη ετοιμάζουμε τις κειμενικές και τεχνικές προδιαγραφές έκδοσης, τις οποίες σκοπεύουμε να περιλάβουμε στο δεύτερο τόμο του Γλωσσικού Υπολογιστή.

αρχή σελίδας