Αλφαβητικό σύστημα γραφής


Tο σύστημα γραφής στο οποίο κάθε γράφημα τείνει να αναπαριστά ένα φώνημα. Τέτοιο είναι το ελληνικό σύστημα γραφής, π.χ. <λ> για το /l/. Λόγω όμως της ιστορικής ορθογραφίας που ισχύει τόσο στα ελληνικά όσο και στην πλειοψηφία των γλωσσών με μακρόχρονη γραπτή παράδοση, η αρχή της αντιστοιχίας "ένα γράφημα για κάθε φώνημα" πολύ συχνά καταστρατηγείται, π.χ. <ε> και <αι> για το /e/.

 

Παραπομπές:φώνημα, γράφημα

 

Επιστροφή στα περιεχόμενα του Α