Αντίστροφο λεξικό

Το λεξικό που κατατάσσει αλφαβητικά τις λέξεις μιας γλώσσας όχι με βάση την αρχή τους αλλά με βάση το τέλος τους. H κατάταξη αυτή βοηθάει ιδιαίτερα τους μελετητές της μορφολογίας μιας γλώσσας, καθώς ομαδοποιεί τις λέξεις ανάλογα με το τέλος τους (ληκτικό φώνημα, παραγωγικό μόρφημα, δεύτερο συνθετικό κλπ.). Έτσι π.χ. μπορεί να βρει κανείς συγκεντρωμένες όλες τις λέξεις που λήγουν σε -ου, όλα τα επίθετα σε -ικός, όλα τα ρήματα σε -ώνω κλπ.

 

Παραπομπές:μορφολογία, μόρφημα, φώνημα

 

Επιστροφή στα περιεχόμενα του Α