Φωνητικές χορδές:

δύο μεμβράνες που βρίσκονται στον λάρυγγα και που ανάμεσά του περνάει ο αέρας, ο οποίος εξέρχεται από τους πνεύμονες κατά την αναπνοή και κατά την ομιλία. Οι δύο αυτές μεμβράνες έχουν τη δυνατότητα να προσεγγίζουν και να απομακρύνονται η μία από την άλλη. Κατά τη διάρκεια της αναπνοής

οι φωνητικές χορδές παραμένουν απομακρυσμένες. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας, όταν αρθρώνονται τα φωνήεντα και τα ηχηρά σύμφωνα, οι φωνητικές χορδές προσεγγίζουν η μία την άλλη, με αποτέλεσμα να πάλλονται από τον εξερχόμενο αέρα. Αντίθετα, όταν αρθρώνονται τα άηχα σύμφωνα, οι φωνητικές χορδές είναι απομακρυσμένες, με αποτέλεσμα ο αέρας να περνάει ανάμεσά τους χωρίς να τις θέτει σε παλμική κίνηση.

Παραπομπές: ηχηρά σύμφωνα, άηχα σύμφωνα

 

Επιστροφή στα περιεχόμενα του Φ