Ηχηρά σύμφωνα

Tα σύμφωνα κατά την άρθρωση των οποίων η γλωσσίδα είναι κλειστή, δηλαδή οι φωνητικές χορδές προσεγγίζουν η μία την άλλη με αποτέλεσμα να τίθενται σε παλμική κίνηση. Στα ηχηρά σύμφωνα ανήκουν π.χ. τα κλειστά [b], [d], [g], τα εξακολουθητικά [v], [δ], [γ], [ζ], τα ρινικά [n], [m] και τα υγρά [l], [r].

Παραπομπές:γλωσσίδα,φωνητικές χορδές,ηχηρά σύμφωνα,κλειστά σύμφωνα,εξακολουθητικά σύμφωνα,ρινικά σύμφωνα,υγρά σύμφωνα

Επιστροφή στα περιεχόμενα του H