Κλειστά σύμφωνα

Tα σύμφωνα τα οποία, όταν αρθρώνονται, τα όργανα που συμμετέχουν στην άρθρωσή τους δημιουργούν απόλυτο κλείσιμο σε κάποιο σημείο της στοματικής κοιλότητας. Το κλείσιμο αυτό διακόπτει προσωρινά την εκπνοή του αέρα μέχρι να ανοίξει το στόμα, οπότε παράγεται κάτι σαν έκρηξη. Τη στιγμή αυτή αρθρώνεται το σύμφωνο. Στα κλειστά σύμφωνα ανήκουν π.χ. τα άηχα [p], [t], [k] και τα ηχηρά [b], [d], [g].

 

Παραπομπές: άηχα σύμφωνα, ηχηρά σύμφωνα

 

Επιστροφή στα περιεχόμενα του Κ