Κοινωνιογλωσσολογία

O κλάδος της γλωσσολογίας που μελετά τη σχέση της γλώσσας με την κοινωνία. Το πεδίο που καλύπτει αφορά: τη γλωσσική ποικιλότητα σε όλες της τις διαστάσεις (γεωγραφική, κοινωνική, ιστορική, επιπέδων ύφους κλπ.), την περιγραφή και ερμηνεία της λειτουργίας των γλωσσικών ποικιλιών, τη διγλωσσία και την πολυγλωσσία, τη σχέση της γλώσσας με την ταυτότητα (φύλο, έθνος κλπ.). Ιδιαίτερη είναι η σχέση της με άλλα επιστημονικά πεδία (π.χ. κοινωνική ανθρωπολογία και ψυχολογία), αλλά και με άλλους κλάδους της γλωσσολογίας τόσο της θεωρητικής (πραγματολογία, ανάλυση λόγου) όσο και της εφαρμοσμένης (διδακτική των γλωσσών, γλωσσικός προγραμματισμός).

Παραπομπές:πραγματολογία,γεωγραφική ποικιλία/ διάλεκτος,κοινωνική ποικιλία / κοινωνική διάλεκτος/ κοινωνιόλεκτος, ύφος

 

Επιστροφή στα περιεχόμενα του Κ