Λόγος / Langage

 

Ο όρος δηλώνει το φαινόμενο γλώσσα ως είδος επικοινωνίας, μοναδικό χαρακτηριστικό του ανθρώπινου γένους, το οποίο το διαφοροποιεί από τα υπόλοιπα έμβια όντα.

Παραπομπές: γλώσσα/langue, ομιλία/parole

 

Επιστροφή στα περιεχόμενα του Λ