Ομιλία / Parole

 

Οι συγκεκριμένες γλωσσικές εκφορές κάθε ομιλητή μιας γλωσσικής κοινότητας που βασίζονται στο γλωσσικό σύστημα που κατέχουν όλοι οι ανήκοντες σε αυτή. Με αυτή την έννοια, η ομιλία, σε αντίθεση με τη γλώσσα(Langue), έχει ατομικό χαρακτήρα, στον βαθμό που ο κάθε ομιλητής μπορεί να επιλέξει μέσα στα όρια που θέτει το γλωσσικό σύστημα τους τρόπους με τους οποίους θα εκφραστεί.

 

Παραπομπές: λόγος/langage, γλώσσα/langue

 

Επιστροφή στα περιεχόμενα του O