Σημιτισμός

Συνήθως με τον όρο αυτό εννοούμε την επίδραση που άσκησε η εβραϊκή γλώσσα στην ελληνική γλώσσα της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, επίδραση που διαπιστώνεται κυρίως στην παρουσία μεταφραστικών δανείων σε λέξεις ή εκφράσεις καθώς και την υιοθέτηση από την ελληνική συντακτικών σχημάτων χαρακτηριστικών της σημιτικής.

 

Παραπομπές: μεταφραστικό δάνειο

 

Επιστροφή στα περιεχόμενα του Σ