Συλλαβικό σύστημα γραφής

 

Tο σύστημα γραφής στο οποίο κάθε γράφημα αναπαριστά μια συλλαβή. Τέτοιο σύστημα είναι η γραμμική Β για τη μυκηναϊκή ελληνική, όπου κάθε γράφημα αναπαριστά ακολουθίες όπως pa, pe, pi, po, pu κλπ.

Παραπομπές: γράφημα

 

Επιστροφή στα περιεχόμενα του Σ