Στις σελίδες που ακολουθούν υπάρχει ηλεκτρονικό αρχείο με διδακτικές δοκιμές, οι οποίες είναι ταξινομημένες κατά τάξη και κατά κεφάλαιο και αφορούν στο μάθημα "Έκθεση - Έκφραση". Τα "σχέδια" αυτά, τα οποία γράφτηκαν από ειδική επιστημονική ομάδα, αποτελούν διδακτικές προτάσεις, που δίνουν στους διδάσκοντες ερεθίσματα για διδακτικό προβληματισμό. Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να εκθέτουν τις δικές τους εναλλακτικές διδακτικές προτάσεις, επιλέγοντας τις "προτάσεις" από το αριστερό πλαίσιο.