ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ- ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
Τσολάκης Χρ.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Αδαλόγλου Κ.
Αυδή Α.
Λόππα Ελ.
Τάνης Δ.