επιστροφή

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

της Ελένης Λόππα - Γκουνταρούλη

Σχολικής Συμβούλου Φιλολόγων Θεσσαλονίκης

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Σπούδασε, ως υπότροφος του Ι.Κ.Υ., ελληνική φιλολογία (Τμήμα Μ.Ν.Ε.Σ) στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Το 1970 διορίστηκα στη Μέση Εκπαίδευση.

Το 1977-1978, αφού επιλέχτηκε, παρακολούθησε τη ΣΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης, από όπου πήρε το Αποδεικτικό Σπουδών της με "'Aριστα".

Από το 1979-1982 παρακολούθησε το μεταπτυχιακό τμήμα της νεότερης ελληνικής φιλολογίας στη Φιλοσοφική Σχολή του Α.Π.Θ., στο οποίο υπέβαλα και τη διπλωματική μου εργασία με θέμα οι "Οι γυναίκες στο έργο του Κοσμά Πολίτη". Πήρε το δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών με "'Aριστα".

Το 1982 απέκτησε οργανική θέση στο Πειραματικό Σχολείο του Α.Π.Θ.

Από το 1984 - 1989, με απόσπαση από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, συμμετείχα ως μέλος στη συγγραφική ομάδα για τη συγγραφή των βιβλίων του Λυκείου "ΕΚΦΡΑΣΗ -ΕΚΘΕΣΗ".

Τα έτη 1989-1991 αποσπάστηκε στο Παιδαγωγικό τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ., όπου δίδαξε γλώσσα και νεοελληνική λογοτεχνία.

Από το 1989 - 1994 εκπόνησε διδακτορική διατριβή με θέμα: " Η γυναικεία παρουσία στα Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας του Λυκείου" την οποία υποστήριξε στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ. Η διατριβή κρίθηκε με "'Aριστα".

Το 1991 -1994 αποσπάστηκε στο Παρίσι και δίδαξε σε ελληνικά και γαλλικά σχολεία. Το 1995 - 1996 επιλέχτηκε και τοποθετήθηκε ως Αν. Συμβούλου Εκπαίδευσης στο Γραφείο Εκπαίδευσης στο Παρίσι, με διοικητική ευθύνη των ελληνικών σχολείων τριών χωρών, της Γαλλίας, Ελβετίας και Ιταλίας.

Στη διάρκεια της παραμονής της στη Γαλλία, παρακολούθησε τα σεμινάρια των καθηγητών: M. Saunier (Sorbonne, Paris IV), H. Tonnet (Inalco), J.Leenhardt (Ecole des Hautes Etudes en sciences sociales), M.Burgos (Ecole des Hautes Etudes), με την οποία συνεργάστηκε σε έρευνα, με τίτλο: "Lecture en Famille", E. Handman (Ecole des Hautes Etudes).

Το 1997 κατέλαβε και πάλι οργανική θέση στο Πειραματικό Σχολείο του Α.Π.Θ. Παράλληλα συμμετείχε σε ερευνητική ομάδα με στόχο την αναμόρφωση των βιβλίων "Έκφραση - Έκθεση". Ως μέλος της συγγραφικής ομάδας των παραπάνω βιβλίων, συμμετείχε και συμμετέχει διαρκώς σε επιμορφωτικά σεμινάρια σχετικά με τη διδασκαλία τους σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας. Επίσης συμμετείχε με ανακοινώσεις σε συνέδρια που αφορούσαν τη διδασκαλία της γλώσσας και της λογοτεχνίας στην Ελλάδα (που οργάνωσε ο τομέας γλώσσας και πολιτισμού του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ.) και στη Γαλλία (XV colloque des Neo- hellenistes des Universites francophones, 29 - 31 Μαίου 1997).

Δημοσίευσε άρθρα στα περιοδικά "Φιλόλογος" (τεύχη 39,41,42,53,59,83), "Χρονικά" του Π.Σ.Π.Θ. (τευχ.9) "Σύγχρονη Εκπαίδευση" (τεύχη 34,88), Cahier des Etudes Balkaniques (τεύχος 24,26) που εκδίδεται από την Inalco (Institut National des langues et civilisations orientales). Επίσης, στα Πρακτικά του Β' και Γ' Συνεδρίου για τη γλώσσα, που πραγματοποίησε ο τομέας γλώσσας και πολιτισμού του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ., έχουν δημοσιευτεί ανακοινώσεις της σχετικά με τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας (εκδ. Κώδικας, 1997,1998).

Σε συνεργασία με τον κ. Σπ. Μπολέτση, εξέδωσε βιβλίο με τίτλο: "Ειδική βιβλιογραφία για τα Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας του Λυκείου", εκδ. "Σύγχρονα θέματα", Θεσσαλονίκη 1987.

Το 1997 συμμετείχε στη συγγραφή διδακτικών οδηγιών και προτάσεων για τη νέα μορφή αξιολόγησης του γλωσσικού μαθήματος, που δημοσιεύτηκαν στον Συμπληρωματικό οδηγό για τη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων στην Α΄ Λυκείου, Ο.Ε.Δ.Β. Αθήνα.

Τον Αύγουστο του 1997 παρακολούθησε το σεμινάριο για τους επιμορφωτές που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα και στη συνέχεια πήρε μέρος ως επιμορφώτρια σε σεμινάρια για τη διδασκαλία της γλώσσας και της λογοτεχνίας, που οργανώθηκαν στη Θεσσαλονίκη, στην Έδεσσα, στις Σέρρες, στη Βέροια, στην Αλεξανδρούπολη. Αντίστοιχα σεμινάρια παρακολούθησε το 1998 - 1999 στην Αθήνα και Κατερίνη.

Τέλος, συμμετείχε με εισηγήσεις της σε σεμινάρια για τη διδασκαλία ολόκληρου λογοτεχνικού έργου, που οργανώθηκαν από το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου και τους συνδέσμους φιλολόγων, στις πόλεις Αθήνα, Σέρρες (1997), Έδεσσα, Βέροια, Βόλο, Κατερίνη (1998), Καστοριά, κ ά.

Τον Αύγουστο του 1998 επιλέχτηκε ως σχολική σύμβουλος στη Θεσσαλονίκη. Το 1998-1999 δίδαξε Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας και διδακτική Λογοτεχνικών κειμένων στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, καθώς και Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας για την εξομοίωση των δασκάλων στο Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Επίσης, από το 1996 έως σήμερα, διδάσκει Γλώσσα και Λογοτεχνία στα πανεπιστημιακά Τμήματα τουγαλλικού ινστιτούτου Θεσ/νίκης.

Από το 1999 συνεργάζεται με το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας στο έργο "Δημιουργία Ηλεκτρονικού Κόμβου για την υποστήριξη των διδασκόντων την ελληνική γλώσσα" και ειδικότερα στην συγγραφή διδακτικών δοκιμών για το μάθημα "Έκφραση - Έκθεση" του Λυκείου.