Σελίδα επισκεπτών/τριών
.


Αν και η πρόσβαση στον Γλωσσικό Υπολογιστή είναι ελεύθερη και δωρεάν, καλούμε τους αναγνώστες μας να συμπληρώσουν την παρακάτω σελίδα επισκεπτών/πτριών του περιοδικού. Με τον τρόπο αυτό θα μας βοηθήσετε να γνωρίσουμε καλύτερα τα χαρακτηριστικά του αναγνωστικού μας κοινού, αλλά και να έχουμε μια σαφέστερη εικόνα της απήχησης της ηλεκτρονικής έκδοσης του Γλωσσικού Υπολογιστή στον εκπαιδευτικό κόσμο. Επίσης με τη συμπλήρωση της παρακάτω φόρμας εγγράφεστε στη λίστα ενημέρωσης του Γλωσσικού Υπολογιστή.


Στοιχεία επισκεπτών/πτριών του Γλωσσικού Υπολογιστή

Συμπληρώνω επιλεκτικά τα προσωπικά μου στοιχεία και επιθυμώ να εγγραφώ στο Γλωσσικό Υπολογιστή

Επώνυμο - Όνομα: *
Επάγγελμα και ειδικότητα:
Επαγγελματική διεύθυνση:
Πόλη
Χώρα
Τηλέφωνο
fax
Διεύθυνση e-mail:
Διεύθυνση οικίας:
Πόλη
Χώρα
fax
Τηλέφωνο:
Διεύθυνση e-mail:


Εάν είστε εκπαιδευτικός, παρακαλούμε συμπληρώστε:

Το μάθημα που διδάσκετε συνήθως;

Tα μαθήματα που διδάσκετε συνήθως;

Ποιο είναι το μαθητικό σας κοινό;
Μαθητές/τριες Δημοτικού Γυμνασίου Λυκείου

Οι τάξεις μου παρουσιάζουν σχετική γλωσσική ομοιογένεια ετερογένεια

Οι τάξεις μου παρουσιάζουν την εξής ιδιαιτερότητα:

Παρακαλούμε απαντήστε αν σας ενδιαφέρει:

  • Να εφαρμόζετε σε τάξεις σας ιδέες που προτείνουν συνεργάτες/ιδες του Γλωσσικού Υπολογιστή και να καταγράφετε την εμπειρία ώστε να τη δημοσιεύσουμε; ΝΑΙ ΟΧΙ
  • Να διεξάγετε έρευνα σε τάξεις σας κατόπιν προτάσεων των συνεργατών μας; ΝΑΙ ΟΧΙ
  • Να στέλνετε (άρθρο)βιβλιοπαρουσιάσεις, ανακοινώσεις εκδηλώσεων, ερευνητικών προγραμμάτων, εκπαιδευτικών εργασιών που διεξάγονται στο σχολείο σας κλπ.; ΝΑΙ ΟΧΙ

αρχή σελίδας