Παρουσιάση συνεργατών/ιδων του τεύχους
.

Θερμές ευχαριστίες σε όσους και όσες συνεργάστηκαν για το σχεδιασμό και την έκδοση του ΓΛΩΣΣΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. Ιδιαίτερες ευχαριστίες στον Δημήτρη Κουτσογιάννη, Επιστημονικό Υπεύθυνο της Δράσης 4, του Έργου «Ηλεκτρονικός Κόμβος», στο πλαίσιο της οποίας υλοποιείται η Υποόδραση 4.4 «Ηλεκτρονικό Περιοδικό».

 

Η ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΓΙΑΚΛΗ είναι Δρ. Γλωσσολογίας του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και εκπαιδευτικός Β΄/θμιας εκπαίδευσης. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα και οι δημοσιεύσεις της αφορούν στους χώρους της διδασκαλίας και εκμάθησης ξένων γλωσσών, της γνωστικής γλωσσολογίας, της αντιπαραβολικής ανάλυσης και της χρήσης Η/Υ στην εκπαίδευση. Έχει συμμετάσχει σε ποικίλα ερευνητικά προγράμματα.

Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ είναι Δρ. Γλωσσολογίας του Πανεπιστημίου Χαϊδελβέργης. Από τον Ιούλιο του 2000 είναι επιστημονικός συνεργάτης στο Ινστιτούτο Γερμανικής Γλώσσας στο Μάνχαϊμ. Έχει διδάξει στα Πανεπιστήμια Χαϊδελβέργης, Μάνχαϊμ, Βέρνης και Βουδαπέστης. Έχει δημοσιεύσει πάνω σε θέματα Κοινωνιογλωσσολογίας και Κειμενογλωσσολογίας στη γερμανική, στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα. Είναι συγγραφέας του βιβλίου Deutsche Jugendsprache (Lang, 1998) και επιμελητής μαζί με τον A. Scholz του συλλογικού τόμου Jugendsprache - langue des jeunes-youth language (Lang, 1998). Τρέχοντα ερευνητικά του ενδιαφέροντα: γλωσσική ποικιλότητα στο λόγο των μέσων ενημέρωσης, γλωσσική χρήση στο Internet, επικοινωνία στις νεανικές κουλτούρες, κοινωνιογλωσσικές όψεις της ορθογραφίας.

Ο ΑΡΓΥΡΗΣ ΑΡΧΑΚΗΣ είναι Λέκτορας Γλωσσολογίας του Φιλολογικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Πατρών. Έχει εργαστεί σε ερευνητικά προγράμματα του Τομέα Γλωσσολογίας του Α.Π.Θ., του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας και του Πανεπιστημίου Πατρών. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα και οι δημοσιεύσεις του περιστρέφονται κυρίως γύρω από ζητήματα Ανάλυσης Λόγου και Κοινωνιογλωσσολογίας. Είναι επιστημονικός υπεύθυνος σε ερευνητικό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Πατρών σχετικά με τη διερεύνηση της κοινωνιογλωσσικής κατάστασης των νέων της Πάτρας με δεδoμένα από τον αφηγηματικό τους λόγο.

Η PAULA BREEDON είναι Yποδιευθύντρια στο QuintinKynaston (Ίδρυμα Β΄/θμιας εκπαίδευσης) στο Βόρειο Λονδίνο όπου διδάσκει αγγλική γλώσσα στο επίπεδο των μαθητών/-τριών ηλικίας 11-16 ετών. Eίναι πτυχιούχος Φιλολογίας καιέχει μετεκπαιδευτεί στο χώρο των σπουδών εκπαίδευσης. Έχει διδάξει σε ποικίλων τύπων σχολεία Β΄/θμιας εκπαίδευσης στην Αγγλία. Διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην εφαρμογή στρατηγικών για την αποτελεσματική διδασκαλία και μάθηση και έχει ασχοληθεί με το σχεδιασμο μαθησιακού υλικού για μαθητές/-τριες διαφορετικών ικανοτήτων.

Η Γιαννούλα Γιαννουλοπούλου είναι Δρ. Γλωσσολογίας του Ιταλικού Τμήματος του Α.Π.Θ. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα και οι δημοσιεύσεις της αφορούν στη μελέτη των νεολογισμών και της επιστημονικής ορολογίας και στη διδακτική πλευρά των ειδικών επιστημονικών λεξιλογίων καθώς και στη γλωσσική αλλαγή στα πλαίσια της θεωρίας της γραμματικοποίησης. Είναι συνεργάτις του Φιλολογικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Πατρών στο ερευνητικό πρόγραμμα «Ανάπτυξη λεξικογραφικής βάσης δεδομένων για την ελληνική γλώσσα οργανωμένης σε σημασιολογικά συσχετισμένα σύνολα». Είναι επίσης υπεύθυνη για την απόδοση στην ελληνική της επιστημονικής ορολογίας της σειράς Γλώσσα και γραμματισμός σε κοινωνικά συμφραζόμενα που εκδίδει το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο.

Η Βασιλική Δενδρινού είναι Καθηγήτρια Κοινωνιολογίας της Γλώσσας και της Ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης του Τομέα Γλώσσας-Γλωσσολογίας στο Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Από το 1978 ασχολείται με την εκπαίδευση καθηγητών ξένων γλωσσών, με την κατάρτιση προγραμμάτων γλωσσικής διδασκαλίας και το σχεδιασμό και τη συγγραφή γλωσσικού μαθησιακού υλικού. ΣτιςδημοσιεύσειςτηςανήκουνταβιβλίαThe EFL Τextbook and Ideology (N.C.Grivas, 1992), Views on EFL Teaching and Learning (University of Athens, 1988), The Applied Linguistics Course: An Introduction (University of Athens, 1986). Οι πρόσφατες επιστημονικές της δημοσιεύσεις επικεντρώνονται αφενός στην κριτική ανάλυση λόγου γύρω από ζητήματα γλωσσικού προγραμματισμού και εκπαίδευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αφετέρου στο σχεδιασμό γλωσσικής εκπαίδευσης για την ανάπτυξη διαγλωσσικών και διαπολιτισμικών επικοινωνιακών ικανοτήτων.

O M.A.K. Halliday είναι Ομότιμος Καθηγητής Γλωσσολογίας του Πανεπιστημίου του Σύδνεϋ στην Αυστραλία. Είναι ο δημιουργός της γλωσσολογικής σχολής της συστημικής λειτουργικής γραμματικής. Το έργο του και οι αντιλήψεις του για τη γλώσσα ως κοινωνική πρακτική άσκησαν σημαντική επιρροή σε όλους τους τομείς της επιστήμης της γλωσσολογίας και αποτέλεσαν τη βάση για την ανάπτυξη ποικίλων γλωσσολογικών χώρων και ρευμάτων, όπως είναι η εκπαιδευτική γλωσσολογία και η διδασκαλία με βάση τα κειμενικά είδη. Στο έργο του γίνεται φανερό το ενδιαφέρον του για τη γλώσσα στην εκπαίδευση και για τη γλωσσική ανάπτυξη γενικότερα. Οι σημαντικότερες δημοσιεύσεις του μνημονεύονται στα άρθρα του Α’ μέρους.

Ο Βαγγέλης Ιντζίδης είναι εκπαιδευτικός A΄/θμιας και Β΄/θμιας εκπαίδευσης και υποψήφιος διδάκτορας Γλωσσολογίας στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν στη διδακτική της μητρικής γλώσσας, στην παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού για τις πρακτικές λόγου στη Β΄/θμια εκπαίδευση και στους πολυγραμματισμούς-πολυτροπισμούς, καθώς και στη διδακτική της λογοτεχνίας στην εκπαίδευση. Υπήρξε συνεργάτης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για την αναθεώρηση του σχολικού βιβλίου της Έκφρασης-Έκθεσης της γ΄ λυκείου και για τη σύνταξη του Προγράμματος Σπουδών για τη Λογοτεχνία. Έχει ασχοληθεί επίσης με την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και είναι σύμβουλος εκπαίδευσης του ιδρύματος Αναργύρειος και Κοργιαλένειος Σχολή Σπετσών.

Η TRIN JEFFERSON είναι καθηγήτρια Αγγλικής Γλώσσας στο QuintinKynaston (Ίδρυμα Β΄/θμιας εκπαίδευσης) στο Βόρειο Λονδίνο. Απέκτησε πτυχίο με ειδίκευση στην Αγγλική Γλώσσα και στη Φιλοσοφία το 1996 από το Πανεπιστήμιο του Λάνκαστερ και στη συνέχεια επιμορφώθηκε ως καθηγήτρια. Διδάσκει από το 1998 και είναι υπεύθυνη για το σχεδιασμό του προγράμματος σπουδών της αγγλικής γλώσσας στο Στάδιο 4 (για μαθητές/-τριες 14-16 χρονών).

Η Μαρία Κακριδή είναι Λέκτορας Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τα επιστημονικά της ενδιαφέροντα ανήκουν στο χώρο της Κοινωνιογλωσσολογίας. Οι δημοσιεύσεις της αφορούν κυρίως στις κοινωνιογλωσσικές ποικιλίες, τα προβλήματα γλωσσικού προβληματισμού, την εισαγωγή κοινωνιογλωσσικών αρχών στη διδασκαλία της γλώσσας καθώς και την ιδεολογία και τις στάσεις απέναντι στη γλώσσα. Είναι επιστημονική σύμβουλος σε ερευνητικό πρόγραμμα παραγωγής βοηθητικού εκπαιδευτικού υλικού.

Ο Κώστας Κανάκης διδάσκει στο Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του A.Π.Θ και στο Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου βάσει του νόμου 407/80. Είναι Δρ. Γλωσσολογίας του Πανεπιστημίου του Σικάγο των ΗΠΑ. Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα και οι δημοσιεύσεις του αφορούν στους χώρους της γνωστικής σημασιολογίας και της πραγματολογίας. Υπήρξε Λέκτορας του Τομέα Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Πρίνστον των ΗΠΑ, όπου δίδαξε Νέα Ελληνική Γλώσσα και Γλωσσολογία.

H Eλένη Kαραντζόλα είναι Δρ. Γλωσσολογίας της Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales και κάτοχος D.E.A. στην Kοινωνιολογία της Eπικοινωνίας και της Πληροφόρησης από το Université Paris VII. Aπό τον Iανουάριο του 1996 εργάζεται ως επιστημονική συνεργάτις του Kέντρου Eλληνικής Γλώσσας. Tα ερευνητικά της ενδιαφέροντα και οι δημοσιεύσεις της σε περιοδικά και συλλογικούς τόμους κινούνται στο χώρο αφενός της ιστορίας της γλώσσας και της γλωσσολογίας και αφετέρου του γλωσσικού (εκπαιδευτικού) προγραμματισμού. Έχει συμμετάσχει σε ποικίλα ερευνητικά και επιμορφωτικά προγράμματα με αντικείμενο τη γλωσσική αγωγή μειονεκτούντων μαθητικών πληθυσμών, και έχει, μεταξύ άλλων, συντάξει το πρόγραμμα σπουδών για την ελληνική γλώσσα στο Σχολείο Δεύτερης Eυκαιρίας. Eίναι μέλος του διεθνούς δικτύου των «Πολυγραμματισμών».

Η Δήμητρα Κατή είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ψυχογλωσσολογίας στο Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστημίου Αθηνών. Τα επιστημονικά και ερευνητικά της ενδιαφέροντα κινούνται γύρω από την ανάπτυξη του λόγου στο παιδί, τις σχέσεις γραφής και ανάγνωσης, και γλώσσας και εκπαίδευσης. Στις δημοσιεύσεις της συγκαταλέγονται τα βιβλία Γλώσσα και επικοινωνία στο παιδί (Οδυσσέας, 1992) και Γλώσσα και νόηση (Αλεξάνδρεια, 1999), το οποίο έχει επιμεληθεί σε συνεργασία με τις Μ. Κονδύλη και Β. Νικηφορίδου.

Ο GUNTHER KRESS είναι Καθηγητής Γλωσσικής Εκπαίδευσης και Αγγλικής Γλώσσας στο Ινστιτούτο Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου του Λονδίνου. Έχει δημοσιεύσει σε επιστημονικούς χώρους σχετικούς με τη γλώσσα, την επικοινωνία και τη μάθηση. Μερικέςπρόσφατεςδημοσιεύσειςτουείναιταβιβλία Writing the Future:English and the Making of a Culture of Innovation (NATE 1995), Learning to Write (Routledge, 1994 [2ηέκδ.]), Before Writing: Rethinking the Paths to Literacy (Routledge, 1997), Early Spelling: Between Convention and Creativity (Routledge, 1999)καισεσυνεργασίαμετον Theo van Leeuwen, Reading Images: The Grammar of Visual Design (Routledge, 1996). Τα πρόσφατα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν «το πρόγραμμα σπουδών με βάση το μέλλον», και ειδικότερα σε ό,τι αφορά την αγγλική γλώσσα, και ο θεωρητικός του προβληματισμός εστιάζεται στην πολυτροπικότητα των κειμένων. Σήμερα είναι συνδιευθυντής ενός ερευνητικού προγράμματος σχετικά με τη ρητορική της τάξης των θετικών επιστημών (τα αποτελέσματα του οποίου θα δημοσιευτούν σε βιβλίο από οίκο Cassell, το οποίο είναι υπό έκδοση).

Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΚΟΥΡΤΗ-ΚΑΖΟΥΛΛΗ είναι εκπαιδευτικός B΄/θμιας εκπαίδευσης (καθηγήτρια Αγγλικής Φιλολογίας) και υποψήφια διδάκτορας στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Είναι κάτοχος Μ.Α. στην εφαρμοσμένη γλωσσολογία/TEFL από το Πανεπιστήμιο της Ουαλίας. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα και οι δημοσιεύσεις της αφορούν τη διγλωσσία, τη δίγλωσση εκπαίδευση και τη διδασκαλία δεύτερης/ ξένης γλώσσας σε μαθησιακό περιβάλλον διαδικτύου. Από το 1995 είναι μέλος της ερευνητικής ομάδας «Διγλωσσία και Δίγλωσση Εκπαίδευση» και από το 1998 συνεργάζεται με τον Jim Cummins και την Αγγελική Δημητρακοπούλου στο πρόγραμμα «Αδελφοποίηση τάξεων από διαφορετικά κοινωνικά, εθνικά και γλωσσικά περιβάλλοντα: ένα εναλλακτικό μοντέλο στη διδασκαλία ξένων γλωσσών» που διευθύνει επιστημονικά η Ελένη Σκούρτου.

Ο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ είναι φιλόλογος και διδάσκει στο Μουσικό Σχολείο Δράμας. Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα αφορούν στη διδακτική της γλώσσας και ιδιαίτερα στην αξιοποίηση του θεάτρου στη διδασκαλία του προφορικού και γραπτού λόγου. Συμμετείχε στο έργο του 1ουΕΠΕΑΕΚ «Eκπαίδευση Mουσουλμανοπαίδων» και στην παραγωγή διδακτικού υλικού για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας.

Ο Δημήτρης Κουτσογιάννης είναι Δρ. Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. και επιστημονικός συνεργάτης του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας. Έχει δημοσιεύσει στους χώρους της διδασκαλίας της ελληνικής ως μητρικής και ως δεύτερης γλώσσας, και της πληροφορικής-επικοινωνιακής τεχνολογίας και γλωσσικής αγωγής. Στα επιστημονικά του ενδιαφέροντα εντάσσεται επίσης η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στους ανωτέρω τομείς. Έχει συμμετάσχει σε ποικίλα ερευνητικά προγράμματα και είναι αναπληρωτής επιστημονικός υπεύθυνος στο πρόγραμμα «Ηλεκτρονικός Κόμβος για την υποστήριξη των διδασκόντων την ελληνική γλώσσα (μέσω του διαδικτύου) στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση».

Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΥΤΣΟΥΣΙΜΟΥ-ΤΣΙΝΟΓΛΟΥ ανήκει στο διδακτικό προσωπικό (ΕΕΔΙΠ) του Τομέα Γλωσσολογίας και Διδακτικής της Γλώσσας στο Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας στη Φιλοσοφική Σχολή του Α.Π.Θ. Εχει δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών Παιδαγωγικής του ιδίου πανεπιστημίου και το έργο της κινείται στο χώρο της διδακτικής και διδακτολογίας. Εκτός από την εκπαίδευση εκπαιδευτικών και την ανάλυση λόγου, έχει ασχοληθεί με το σχεδιασμό, την εκπόνηση και την αξιολόγηση διδακτικών υλικών, για την εκμάθηση της ελληνικής και της γαλλικής, για ποικίλες συνθήκες και κοινά (π.χ. μαθητές/-τριες Α΄/θμιας εκπαίδευσης στη Γερμανία, φοιτητές/-τριες), σε συνεργασία με διάφορους φορείς (μεταξύ άλλων, τα Πανεπιστήμια Ιωαννίνων και Αθήνας). Οι δημοσιεύσεις της αφορούν τις γλωσσικές ανάγκες στην ελληνική δημόσια διοίκηση, την ανάπτυξη επικοινωνιακών δραστηριοτήτων, τα θεωρητικά και πρακτικά προβλήματα της διδακτικής του γραπτού, την εναλλαγή των γλωσσών στη διδασκαλία / εκμάθηση της ξένης γλώσσας.

Η ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΚΩΣΤΟΥΛΗ είναι Λέκτορας στο Παιδαγωγικό Πανεπιστήμιο Δημοτικής Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ. Είναι Δρ. Γλωσσολογίας του Πανεπιστημίου του Εδιμβούργου και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου του Πανεπιστημίου Κέιμπριτζ. Υπήρξε μεταδιδακτορική ερευνήτρια (1991-1993) στο Πρόγραμμα Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας του Πανεπιστημίου της Βοστώνης, ΗΠΑ. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν στις ακόλουθες περιοχές: Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία: Διδακτική γλώσσας, Κειμενογλωσσολογία (ανάλυση γραπτού λόγου μαθητών/-τριών, κοινωνικές διαφορές στη δόμηση κειμένων), Ανάλυση Συνομιλίας στην Σχολική Τάξη, Προφορικός λόγος παιδιών σχολικής ηλικίας, Διαπολιτισμικές διαφορές στη χρήση της γλώσσας.

Η Χριστίνα Λύκου είναι υποψήφια διδάκτορας του Τομέα Γλωσσολογίας στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν κυρίως στους χώρους της συστημικής-λειτουργικής γλωσσολογίας και της κοινωνικής σημειωτικής. Έχει επίσης ασχοληθεί με την κριτική ανάλυση λόγου, κυρίως στο πλαίσιο των μεταπτυχιακών σπουδών της στο Πανεπιστήμιο του Λάνκαστερ, καθώς και με τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας. Υπήρξε συνεργάτις του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου στο ερευνητικό πρόγραμμα «Ίδρυση και Λειτουργία Κέντρων Ευρωπαϊκών Γλωσσών» αναφορικά με τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης και ως ξένης γλώσσας.

Η Δρ. MARY MACKEN-HORARIK είναι εκπαιδευτικός και ερευνήτρια στο χώρο της γλωσσικής εκπαίδευσης. Έχει μεγάλη διδακτική πείρα. Έχει διδάξει αγγλική ως πρώτη και δεύτερη γλώσσα και  έχει εργαστεί ως γλωσσολόγος σε δίγλωσσα σχολεία Αβοριγίνων καθώς και ως σχεδιάστρια προγραμμάτων σπουδών για σχολεία Α΄/θμιας και Β΄/θμιας εκπαίδευσης στην Αυστραλία. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν το χώρο της συστημικής λειτουργικής γλωσσολογίας, το ρόλο της μεταγλωσσικής συνειδητότητας στην εκπαίδευση γραμματισμού και τη σχέση μεταξύ εξειδικευμένων και κριτικών πρακτικών γραμματισμού και την πολυτροπική ανάλυση λόγου. Τώρα διδάσκει γλώσσα και εκπαίδευση γραμματισμού στο Πανεπιστήμιο Τεχνολογίας του Σύδνεϋ.

Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΕΤΑΞΙΩΤΗΣ αποφοίτησε από το μεταπτυχιακό τμήμα της Παιδαγωγικής στην Φιλοσοφική Σχολή του ΑΠΘ, το 1997. Η μεταπτυχιακή του εργασία έχει τίτλο «Σημειολογία της φωτογραφίας: το παράδειγμα των διδακτικών εγχειριδίων». Ασχολείται σήμερα με την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού και είναι υπεύθυνος για την εικονοθεσία και την επιμέλεια εικονογράφησης των υπό έκδοση σχολικών βιβλίων του ΟΕΔΒ για τη Νέα Ελληνική Γλώσσα.

Η Βασιλική Νικηφορίδου είναι Επίκουρη Καθηγήτρια του Τομέα Γλώσσας-Γλωσσολογίας στο Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Οι χώροι εξειδίκευσής της είναι η Γνωστική Γλωσσολογία, η Ψυχογλωσσολογία και η Ιστορική Γλωσσολογία και τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν Θεωρία και Περιγραφή της Γραμματικής και Ψυχολογία της Γλώσσας. Είναι μέλος της συγγραφικής ομάδας του βιβλίου Θέματα Νεοελληνικής Σύνταξης. Θεωρία και Πράξη (ΕΚΠΑ, 1998) και συνεπιμελήτρια του Γλώσσα και Νόηση (Αλεξάνδρεια, 1999). Έχει συμμετάσχει στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Διδασκαλίας της ΝΕ ως Ξένης Γλώσσας καθώς και στο πρόγραμμα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου «Ίδρυση και Λειτουργία Κέντρων Ευρωπαϊκών Γλωσσών».

Η Ελένη Σκούρτου είναι Επίκουρη Καθηγήτρια στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Διδάσκει και ερευνά στις γνωστικές περιοχές: Διγλωσσία, Δίγλωσση Εκπαίδευση, Προφορικότητα και Γραπτός Λόγος, Διγλωσσία και Αλφαβητισμός, και Διδασκαλία Δεύτερης Γλώσσας σε Περιβάλλον Διαδικτύου. Από το 1997 συνεργάζεται με τον Jim Cummins και διευθύνει επιστημονικά το πρόγραμμα «Αδελφοποίηση τάξεων από διαφορετικά κοινωνικά, εθνικά και γλωσσικά περιβάλλοντα: ένα εναλλακτικό μοντέλο στη διδασκαλία ξένων γλωσσών». Έχει επιμεληθεί τον συλλογικό τόμο Θέματα διγλωσσίας και εκπαίδευσης (Νήσος, 1997) καθώς και την ελληνική έκδοση του βιβλίου του Jim Cummins Ταυτότητες υπό διαπραγμάτευση. Εκπαίδευση με σκοπό την ενδυνάμωση σε μια κοινωνία της Ετερότητας (Gutenberg, 1999).

Ο ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΣΟΠΑΝΟΓΛΟΥ είναι Καθηγητής στο Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ. Έχει δημοσιεύσει μεγάλο αριθμό βιβλίων (ως συγγραφέας και ως επιμελητής) και άρθρων στην ελληνική, ιταλική και γαλλική γλώσσα στο χώρο της Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας. Στις δημοσιεύσεις του περιλαμβάνονται είναι τα βιβλία Η «επικοινωνιακή προσέγγιση» και το ιστορικό υιοθέτησής της στην Ελλάδα (6ος τ. σειράς «Παιδαγωγικές μελέτες και έρευνες», Αφοί Κυριακίδη, 1985), Η θεωρία του «curriculum» σαν βάση για την ανάλυση εγχειριδίων ξένων γλωσσών (Υπηρεσία Δημοσιευμάτων Α.Π.Θ., 1987), Μεθοδολογία της επιστημονικής έρευνας και εφαρμογές της στην αξιολόγηση της γλωσσικής κατάρτισης (Ζήτης, 2000) κ.ά. καθώς και η σειρά διδακτικού υλικού για εκμάθηση της ιταλικής Italianamente (3 τόμ., Ζήτης, 1996-2000) που συντάχθηκε στο πλαίσιο ερευνητικού προγράμματος του Συμβουλίου της Ευρώπης. Έχει επίσης συμμετάσχει στη σύνταξη του ελληνοιταλικού λεξικού των εκδ. Perugia και έχει επανειλημμένως ασχοληθεί με σύνταξη θεμάτων για αξιολόγηση σε πανελλαδική κλίμακα (ΥΠΕΠΘ, ΙΚΥ, PALSO).

Η ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΖΑΝΝΕ είναι Λέκτορας στον Τομέα Γλώσσας-Γλωσσολογίας του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Τα επιστημονικά και ερευνητικά της ενδιαφέροντα εμπίπτουν στους χώρους της Πραγματολογίας, της Υφολογίας, της Ανάλυσης Συνομιλίας, και της Ανάλυσης Λόγου, ιδιαίτερα του λόγου της τηλεόρασης και του ακαδημαϊκού λόγου. Στις δημοσιεύσεις της συγκαταλέγονται τα βιβλία Muddy Fields: Doing Research in Applied Linguistics (University of Lancaster, 1996), το οποίο έχει επιμεληθεί σε συνεργασία με τον Α. Κυρατζή, και Talking at Cross-Purposes: The Dynamics of Miscommunication (Benjamins, 2000).

Η ΕΙΡΗΝΗ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ-WARBURTON είναι Καθηγήτρια Γλωσσολογίας στο Πανεπιστήμιο του Reading της Αγγλίας. Διετέλεσε επίσης καθηγήτρια Γλωσσολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Από το 1997 είναι επιστημονική επόπτρια της Ομάδας της Βρετανίας που λειτουργεί μέσα στα πλαίσια του έργου «Παιδεία Ομογενών». Στις δημοσιεύσεις της περιλαμβάνονται τα βιβλία OntheVerbinModernGreek (Mouton, 1970), ModernGreek(CroomHelm, 1987) σε συνεργασία με τον B. Joseph, Εισαγωγή στη Θεωρητική Γλωσσολογία (Νεφέλη, 1992), GreekAcomprehensiveGrammaroftheModernLanguage (Routledge, 1997), σε συνεργασία με τους P. Mackridge και D. Holton. (ελληνική μετάφραση 1999, Πατάκης). Οι επιστημονικές της δημοσιεύσεις επικεντρώνονται στην περιγραφή της δομής της ελληνικής γλώσσας κυρίως στα επίπεδα της μορφολογίας και της σύνταξης μέσα στα πλαίσια της Γενετικής Μετασχηματιστικής Θεωρίας. Πιο πρόσφατα έχει δημοσιεύσει μελέτες που αφορούν τη θέση της γραμματικής στη διδασκαλία μιας γλώσσας ως δεύτερης ή ξένης. Είναι μέλος της επιστημονικής επιτροπής έκδοσης του περιοδικού JournalofGreekLinguistics.

O Aγαθοκλής Χαραλαμπόπουλος είναι Αναπληρωτής Καθηγητής του Τομέα Γλωσσολογίας στο Τμήμα Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. Παράλληλα διδάσκει στο Διδασκαλείο «Δ. Γληνός» του ΠΤΔΕ του Α.Π.Θ. και σε επιμορφωτικά σεμινάρια που απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς, αφού τα επιστημονικά και ερευνητικά του ενδιαφέροντα κινούνται γύρω από το χώρο της Διδακτικής της Γλώσσας. Ασχολείται με ζητήματα όπως: παραγωγή διδακτικού υλικού, γλωσσική διδασκαλία και μεταγλώσσα, γλωσσική διδασκαλία και ανάπτυξη κριτικής γλωσσικής συνείδησης. Στις δημοσιεύσεις του περιλαμβάνεται το βιβλίο Διδασκαλία της λειτουργικής χρήσης της γλώσσας. Θεωρία και πρακτική εφαρμογή (Κώδικας, 1998) που έγραψε σε συνεργασία με τον Σ. Χατζησαββίδη.

H ΑΣΠΑΣΙΑ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ είναι Επίκουρη Καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης. Είναι Δρ. Γλωσσολογίας του VrijeUniversiteit (Βρυξέλλες) και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου (Μ.A.) στη Θεωρητική Γλωσσολογία από το Πανεπιστήμιο του Reading. Έχει διδάξει στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Τμήμα Φιλολογίας) και στο A.Π.Θ. ((Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ) και υπήρξε επιστημονική συνεργάτις του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα κινούνται στο χώρο της Κοινωνιογλωσσολογίας (φαινόμενα επαφής γλωσσών, θέματα γλωσσικής διατήρησης και γλωσσικής μετακίνησης, η διγλωσσία ως ατομικό και κοινωνικό φαινόμενο), της Διδακτικής της ελληνικής ως δεύτερης και ως ξένης γλώσσας, της Εκπαίδευσης Μειονοτήτων και της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης.

H ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΕΙΛΑ-ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ είναι Eπίκουρη Kαθηγήτρια στον Tομέα Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Aθηνών. Έχει κάνει μεταπτυχιακές σπουδές Γενικής Γλωσσολογίας στο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης (Paris V) και στην École Pratique des Hautes Etudes (4e section) του Παρισιού. Διδάσκει Θεωρητική Γλωσσολογία, Φωνητική-Φωνολογία και Σύνταξη της Nέας Eλληνικής. Tα ερευνητικά της ενδιαφέροντα, τα τελευταία χρόνια, έχουν στραφεί στη Γλωσσική Μεταβολή, ιδιαίτερα στην εξέταση των μηχανισμών που διέπουν τις συντακτικές μεταβολές. Παράλληλα έχει ασχοληθεί με τη διδασκαλία αλλά και την έρευνα της νέας ελληνικής ως ξένης γλώσσας. Έχει λάβει μέρος σε ελληνικά και διεθνή γλωσσολογικά συνέδρια και έχει δημοσιεύσει μελέτες σε γλωσσολογικά περιοδικά και συλλογικούς τόμους. Είναι μέλος της εκδοτικής επιτροπής του περιοδικού Γλωσσολογία/Glossologia.

αρχή σελίδας