ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΒΑΛΚΑΝΙΑ: ΑΝΑΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΟΠΤΡΙΣΜΟΙ INTERNATIONAL CONFERENCE
BALKANS: READINGS AND REFLECTIONS

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-INFO

Φορέας Διοργάνωσης

Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας

Χρηματοδότηση

Υπουργείο Πολιτισμού

Οργανωτική Επιτροπή

Αθηνά Αθανασίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο & Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Βασίλης Βασιλειάδης, Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας
Έφη Βουτυρά, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Στάθης Γουργουρής, Columbia University
Ουρανία Λαμψίδου, Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας
Α.-Φ. Χριστίδης, Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας & Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Χρόνος και Τόπος διεξαγωγής

Παρασκευή 4, Σάββατο 5, Κυριακή 6 Ιουνίου 2004
Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών (Κ.Θ.Β.Ε.)
Εθνικής Αμύνης 2
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Γλώσσες εργασίας

Ελληνικά, αγγλικά.
(προβλέπεται ταυτόχρονη μετάφραση)

Πληροφορίες

τηλ.: 210-3636549, 2310-459101
φαξ: 210-3636672, 2310-459-107
e-mail: kegathens@the.forthnet.gr
centre@komvos.edu.gr

Συνδέσεις

www.helexpo.gr/en/thes/museums.htm
www.cultureguide.gr/events/index.jsp
www.031.gr
www.driveme.gr/Thessaloniki
www.greeklanguage.gr


Organizing Institution

Centre for the Greek Language

Funding Institution

Greek Ministry of Culture

Organizing Committee

Athena Athanasiou, Panteion University & University of Thessaly
A.-F. Christidis, Centre for the Greek Language & Aristotle University of Thessaloniki
Stathis Gourgouris, Columbia University
Ourania Lampsidou, Centre for the Greek Language
Vasilis Vasileiadis, Centre for the Greek Language
Efi Voutira, University of Macedonia

Date and Place

Friday 4, Saturday 5, Sunday 6 June 2004
Etaireia Makedonikon Spoudon
2, Ethnikis Aminis Str.
THESSALONIKI

Working Languages

Greek, English
(simultaneous translation facilities will be available)

Info

Tel: 210-3636549, 2310-459101
Fax: 210-3636672, 2310-459-107
E-mail: kegathens@the.forthnet.gr
centre@komvos.edu.gr

Links

www.helexpo.gr/en/thes/museums.htm
www.cultureguide.gr/events/index.jsp
www.031.gr
www.driveme.gr/Thessaloniki
www.greeklanguage.gr

 
[αρχική σελίδα - main page][θεματική - theme of the conference][πρόγραμμα - program][πληροφορίες - info]