Οι ποιητές και το έργο τους

Δευτερεύουσα βιβλιογραφία και αρχαία σχόλια κατά ποιητή.

1. Σαπφώ
C.M. Bowra, Αρχαία Ελληνική Λυρική ποίηση, τόμος Α', μτφρ. I.N.Καζάζη, Αθήνα 1980-1982, σελ 289-298.

2. Πίνδαρος
Πίνδαρου, Πυθιόνικοι, Εισαγωγή και σχόλια: Δ. Ιακώβ, Μετάφραση: Γ.Οικονομίδης, Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη, Ηράκλειο 1999

[2β]
Αρχαία Σχόλια στον 7ο Πυθιόνικο.

[2γ]
Αρχαία Σχόλια στον 14ο Ολυμπιόνικο

[2δ]
D.S Carne Ross, Pindar, Η πινδαρική επινίκια ωδή (μετ. Ι.Ν. Καζάζης), New Haven and London: Yale University Press, 1985

[2ε]
Σχολιασμός του 14ου Ολυμπιόνικου από το υπόμνημα του B. Gildersleeve, The Οlympian and Pythian Odes, Νέα Υόρκη 1885/1890, ανατ. Άμστερνταμ 1996

[2στ]
M. Dönt, "Zur 14. Olympischen Ode Pindars", Rheinisches Museum für Philologie126 (1983) 126-35

[2ζ]
W. J. Verdenius, "Pindar's Fourteenth Olympian Ode", Mnemosyne 32 (1979) 12-38

[2η]
Άρθρα για τις βασικές λέξεις του 14ου Ολυμπιόνικου από το λεξικό του W. J. Slater (Lexicon to Pindar, Βερολίνο 1969)

3. Σιμωνίδης
C.M. Bowra, Αρχαία Ελληνική Λυρική ποίηση, τόμος B', μτφρ. I.N.Καζάζη, Αθήνα 1989 σελ. 119

 

Εάν δεν έχετε το πρόγραμμα Acrobat Reader, μπορείτε να το "κατεβάσετε" επιλέγοντας το εικονίδιο.