Διαλεκτολογία

Ο κλάδος της γλωσσολογίας που ασχολείται με τη μελέτη και την περιγραφή των γεωγραφικών διαλέκτων μιας γλώσσας.

Παραπομπές:γεωγραφική ποικιλία/διάλεκτος, κοινωνική ποικιλία/κοινωνική διάλεκτος/κοινωνιόλεκτος

 

Επιστροφή στα περιεχόμενα του Δ