Γεωγραφική ποικιλία/διάλεκτος

Η γλωσσική ποικιλία που συνδέεται με συγκεκριμένο τόπο και διακρίνεται από την κοινή βάσει γεωγραφικών παραλλαγών που αφορούν όλα τα γλωσσικά επίπεδα. Οι ζώνες των τοπικών διαλέκτων προσδιορίζονται με κριτήρια φωνητικά, μορφολογικά, λεξιλογικά και συντακτικά, και με τη βοήθεια των ισογλώσσων, τα οποία καταγράφουν χαρακτηριστικά που οριοθετούν γεωγραφικά τις διαλέκτους ή διαλεκτικές ενότητες και χαρτογραφούνται σε γλωσσικούς άτλαντες.

 

Παραπομπές: ισόγλωσσα, φωνητική, μορφολογία, επίσημη γλώσσα, κοινή, κοινωνική ποικιλία/κοινωνική διάλεκτος/κοινωνιόλεκτος, ιδίωμα

 

Επιστροφή στα περιεχόμενα του Γ