Εκφώνημα

 

Ο όρος εκφώνημα είναι ο πιο προφανής για την περιγραφή του γλωσσικού φαινομένου. Κάθε μορφή προφορικού λόγου είναι εκφώνημα. Η ανάλυση των εκφωνημάτων με τους όρους κάποιας γραμματικής ή συντακτικής θεωρίας οδηγεί στην εξειδίκευση της φύσης τους: π.χ. εκφωνήματα που είναι προτάσεις, εκφωνήματα που είναι φράσεις, λέξεις κλπ.

 

Παραπομπές: πρόταση, φράση, λέξη

 

Επιστροφή στα περιεχόμενα του Ε