Φράση:

Η συντακτική δομή που περιλαμβάνει περισσότερες από μία λέξεις και δεν είναι πρόταση, δηλαδή δεν έχει την τυπική προτασιακή δομή Υποκείμενο - Κατηγόρημα. Από τον συνδυασμό των φράσεων προκύπτουν οι προτάσεις, ενώ από την ανάλυσή τους οι λέξεις.

Οι βασικές κατηγορίες των φράσεων είναι η ονοματική (π.χ μεγάλοσκυλί), η ρηματική (π.χ. έπεσε κάτω), η προθετική (π.χ. προς τα αριστερά), η επιρρηματική (π.χ. πολύ αργά) και η επιθετική (π.χ. καλός και όμορφος).

 

Παραπομπές:πρόταση, λέξη

 

Επιστροφή στα περιεχόμενα του Φ