Κειμενογλωσσολογία

O κλάδος της γλωσσολογίας που ασχολείται με τη μελέτη των γλωσσικών μονάδων που υπερβαίνουν την πρόταση, δηλ. κειμένων γραπτών ή προφορικών. Τα κείμενα υλοποιούν κάθε επικοινωνιακή πρακτική, και παράγονται και προσλαμβάνονται μέσα από τους επικοινωνιακούς στόχους που θέτουν (γένη, είδη λόγου). Βασικές έννοιες για την περιγραφή της κειμενικότητας -των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών ενός κειμένου-είναι η συνοχή (τα γλωσσικά μέσα που συνδέουν τα μέρη του κειμένου) και η συνεκτικότητα (η σύνδεση των εννοιών που συγκροτούν ένα κείμενο).

 

Παραπομπές:κείμενο, συνοχή, συνεκτικότητα, πρόταση

 

Επιστροφή στα περιεχόμενα του Κ