Ο

Οικονομία της γλώσσας

Ομιλία/Parole

Ομωνυμία/ πολυσημία

Ονοματοποιία

Ουράνωση