ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Κείμενο 1: Hodot, R. 2000. Aρχαίες ελληνικές διάλεκτοι και νεοελληνικές διάλεκτοι. Στο Η ελληνική γλώσσα και η διάλεκτοί της, επιμ. Α.-Φ. Χριστίδης et al., 29-34. Αθήνα: ΥΠΕΠΘ & Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας.

 

Κείμενο 2: Browning, R. 1995. Η ελληνική γλώσσα μεσαιωνική και νέα. 2η έκδ. Αθήνα: Παπαδήμας, σελ. 167-178.

 

Κείμενο 3: Πίνακας ισογλώσσων από το: Kοντοσόπουλος, N. 1994. Διάλεκτοι και ιδιώματα της νέας ελληνικής. Aθήνα.

 

Κείμενο 4: Petyt, K. M. 1980. The Study of Dialect: An Introduction to Dialectology. Kεφ.1, Language, dialect and accent. Λονδίνο: André Deutsch, σελ. 27-29.

 

Κείμενο 5: Drettas, G. 2000. Η ποντιακή διάλεκτος και η χρησιμότητά της στην παιδαγωγική της σύγχρονης ελληνικής. Στο Η ελληνική γλώσσα και οι διάλεκτοί της, επιμ. Α.-Φ. Χριστίδης et al., 35-42. Αθήνα: ΥΠΕΠΘ & Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας.

 

Κείμενο 6: Τριανταφυλλίδης, Μ.1963. Tα "ντόρτικα" της Eυρυτανίας. Συμβολή στα ελληνικά "μαστόρικα". Στο παντα Mανόλη Tριανταφυλλίδη, 2ος τόμ., 33-45. Θεσσαλονίκη: Iνστιτούτο Nεοελληνικών Σπουδών [δρυμα Mανόλη Tριανταφυλλίδη].

 

Κείμενο 7: Κοντοσόπουλος, Ν. 1988. Γλωσσικός τλας της Kρήτης. Hράκλειο, σελ. 20-29.