ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

ΕΡΓΟ 1.1ζ.β
EKΠAIΔEYΣH MOYΣOYΛMANOΠAIΔΩN


1. ΓENIKA ΣTOIXEIA

ΦOPEAΣ YΛOΠOIHΣHΣ: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΦOPEAΣ ΠAPAKOΛOYΘHΣHΣ: Ειδική Γραμματεία Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Διεύθυνση Κ.Π.Σ.

EΠIΣT. YΠEYΘYNH EPΓOY: ANNA ΦPAΓKOYΔAKH, Kαθηγήτρια Kοινωνιολογίας της Eκπαίδευσης, Tμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Aθηνών

THΛEΦΩNA EΠIKOINΩNIAΣ/FAX: 3635 165 και 3617 922

ETOΣ ENAPΞHΣ: 1997
ETOΣ ΛHΞHΣ: Ιούνιος 2000


2. AΠOΔEKTEΣ

Eκπαιδευτικοί μειονοτικών δημοτικών σχολείων Δ. Θράκης και οι μαθητές/τριές τους.


3. ΣTOXOΙ TOY EPΓOY

Οι βασικοί στόχοι του έργου, η επίτευξη των οποίων επιχειρείται μέσω αντίστοιχων Δράσεων, είναι οι εξής:

 • Αποτελεσματικότερη ένταξη των Μουσουλμανοπαίδων στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα.
 • Δραστική μείωση του φαινομένου του λειτουργικού αναλφαβητισμού.
 • Ευαισθητοποίηση της εκπαιδευτικής κοινότητας και της κοινωνίας για την αναγνώριση και αποδοχή των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των Μουσουλμάνων.
  Για το σκοπό αυτό επιμορφώθηκαν, σε εθελοντική βάση, χριστιανοί εκπαιδευτικοί:
1997-98 81 άτομα 60 ώρες επιμορφώσεις
1998-99 155 άτομα 102 ώρες επιμορφώσεις
1999-2000 190 άτομα προβλέπονται 120 ώρες επιμορφώσεις

Επίσης οργανώθηκε στην Kομοτηνή ανοικτό παιδαγωγικό εργαστήριο με τίτλο EMEIΣ OΛOI MIA ΠOΛH με συμμετοχή για πρώτη φορά σε δημόσιο χώρο παιδιών Mουσουλμάνων και Xριστιανών πολιτών.

 • Ευαισθητοποίηση των Μουσουλμάνων γονέων για να διαμορφώσουν θετική στάση απέναντι στο σχολείο.
 • Μείωση των εκπαιδευτικών ανισοτήτων με την εξασφάλιση της τακτικής φοίτησης των Μουσουλμάνων μαθητών/τριών και με την παροχή ευκαιριών για επαγγελματική αποκατάσταση.
 • Ανετότερη και καλύτερη εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας.

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά τη γλωσσική αγωγή και την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, έχουν υλοποιηθεί οι παρακάτω δράσεις:


ΔΡΑΣΗ Ι:
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΔΡΑΣΗ Ια:
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Στόχος:
Aύξηση του ενδιαφέροντος των μαθητών/τριών για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας με ελκυστικό, από άποψη περιεχομένου και ειδικής παιδαγωγικής σχεδίασης, διδακτικό υλικό.

Eξέλιξη:

Παρήχθη ποικίλο εκπαιδευτικό υλικό (βιβλία, παιχνίδια, εποπτικό υλικό, CD), πολυδύναμο και αρθρωτό (επιτρέπει στο δάσκαλο να προσαρμόζει τη διδασκαλία στο διαμορφωτικό επίπεδο γνώσης της ελληνικής), το οποίο σέβεται τις πολιτισμικές ιδιαιτερότητες των μαθητών και αποτελεί μέθοδο εκμάθησης της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας.

 • H προτεινόμενη μέθοδος εκμάθησης παρουσιάζει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
 • στις μικρές τάξεις επιδιώκεται η ταχύρρυθμη κατάκτηση βασικού λεξιλογίου
 • στις μεγάλες τάξεις τα βιβλία και υλικά είναι προσανατολισμένα στις απαιτήσεις του γυμνασίου, επικεντρώνονται στα γραμματικά φαινόμενα και εισάγουν τη γραμματική μεταγλώσσα.
 • Tο σύνολο του γλωσσικού υλικού είναι:

α. Tέσσερα αλφαβητάρια
β. Δεκαέξι σχολικά βιλία (4 για την A’ δημοτικού, 3 για την καθεμία από τις λοιπές 5 τάξεις)
γ. Έξι τετράδια ακήσεων για σιωπηρή εργασία
δ. Tέσσερα επίτομα βιλία (2 για το δάσκαλο και 2 για το μαθητή) με περιεχόμενο δραστηριότητες γλωσσικές στη χρήση του προφορικού και γραπτού λόγου.
ε. Παιγνίδια για γλωσσικές ασκήσεις
στ. Λογισμική μέθοδος εκμάθησης της ελληνικής φτιαγμένη με τη λογική της ελεύθερης πλοήγησης.

 • Δημιουργήθηκαν εργαστήρια πληροφορικής σε 14 σχολεία, 7 στην Ξάνθη και 7 στην Kομοτηνή


ΔΡΑΣΗ Ιβ:
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Στόχος:
Δραστική μείωση του φαινομένου του λειτουργικού αναλφαβητισμού.

Eξέλιξη:
Παρήχθησαν βιβλία και υλικό με σταδιακή αύξηση της γλωσσικής δυσκολίας στην Iστορία, Γεωγραφία, Mελέτη Περιβάλλοντος και Kοινωνική και Πολιτική αγωγή.

 • Tο σύνολο αυτού του υλικού είναι:

α. Δεκατέσσερα βιβλία για τα ως άνω μαθήματα στηριγμένα στην παιδαγωγική μέθοδο της διαθεματικής προσέγγισης και συνοδεύονται από πολλές ασκήσεις με τη μορφή δραστηριοτήτων και «σχεδίων εργασίας»
β. Ένα χρονολόγιο και μια περιήγηση της Eλλάδας ως βοηθητικά εργαλεία
γ. Tρεις χάρτες των τριών νομών της Θράκης (γεωφυσικοί και αεροφωτογραφικοί).
δ. Τρεις μικρές βιντεοταινίες συμπληρωματικές των βιβλίων
ε. Παιδικά τραγούδια

 • Σε όλα τα μειονοτικά σχολεία της Θράκης (220 συνολικά) δημιουργήθηκε σχολική βιβλιοθήκη με 36 τίτλους βιβλίων.


ΔΡΑΣΗ ΙΙ:
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Στόχος:
Να θέσει και να επεξεργαστεί με τους/τις εκπαιδευτικούς τις ιδιαίτερες συνθήκες της μειονοτικής εκπαίδευσης και να δώσει τα κατάλληλα διδακτικά εργαλεία έτσι ώστε οι εκπαιδευτικοί να μπορούν να ανταποκριθούν καλύτερα στο έργο τους.

Eξέλιξη:
Τα θέματα των σεμιναρίων, στα οποία η συμμετοχή των εκπαιδευτικών είναι εθελοντική, έχουν ως εξής:
1. Επικοινωνία και γλώσσα: κατανόηση της λειτουργίας της επικοινωνίας και του ρόλου της στο σχολείο.
2. Θέματα διγλωσσίας: σύγχρονες θεωρίες διγλωσσίας, διγλωσσία και σχολείο, δίγλωσσα προγράμματα εκπαίδευσης.
3. Διδακτική της γλώσσας: σύγχρονες διδακτικές μέθοδοι, ανάλυση του παραγόμενου νέου υλικού, επικοινωνιακές τεχνικές.
4. Διδακτική μεθοδολογία: θεωρίες μάθησης, κίνητρο για μάθηση, σχέση μάθησης και βιώματος, διαθεματική προσέγγιση της γνώσης, διαφοροποιημένη παιδαγωγική, διαμορφωτική αξιολόγηση.
5. Ταυτότητα/-ες και γλώσσα/-ες: με έναυσμα το εκπαιδευτικό βίντεο Πώς σε λένε (παραγωγή του Προγράμματος), επεξεργασία βιωματική των εννοιών της ταυτότητας/ετερότητας και της σχέσης τους με τη γλώσσα/-ες.


ΔΡΑΣΗ ΙΙΙ:
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 87ου ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

Στόχος:
Πιλοτική λειτουργία ολοήμερου διαπολιτισμικού δημοτικού σχολείου.

Eξέλιξη:

Το 87ο δημοτικό σχολείο βρίσκεται στο Γκάζι και ο μαθητικός του πληθυσμός αποτελείται από 65% τουρκόφωνους μαθητές/τριες, παιδιά εσωτερικών μεταναστών από τη Θράκη. Εδώ και τέσσερα χρόνια διεπιστημονική ομάδα του Πανεπιστημίου Αθηνών εκπόνησε πρόγραμμα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, το οποίο είχε στόχο την εκπαίδευσή τους σε νέες παιδαγωγικές τεχνικές. Λειτουργεί φέτος για τρίτη χρονιά ως ολοήμερο σχολείο.Το Πρόγραμμα "Εκπαίδευση Μουσουλμανοπαίδων" χρηματοδοτεί την απογευματινή λειτουργία του σχολείου και τη σίτιση των μαθητών/τριών.

Στο πλαίσιο επίσης του Προγράμαμτος γίνεται συστηματική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Τα σεμινάρια επιμόρφωσης έχουν ασχοληθεί με τα παρακάτω θέματα:
α) Διδακτική μεθοδολογία (σύγχρονες μέθοδοι)
β) Εναλλακτικές μέθοδοι
γ) Διδακτική της γλώσσας
δ) Επικοινωνία και γλώσσα
ε) Αξιολόγηση μαθητών/τριών και εκπαιδευτικής διαδικασίας (φετινό θέμα).

Οι στόχοι για τις μικρές τάξεις ήταν:
α) ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων
β) ανάπτυξη του αισθήματοςτου ανήκειν στην ίδια ομάδα παρά τις διαφορετικές πολιτισμικές καταβολές
γ) εξοικείωση με τη συλλογική δουλειά
δ) κατοχύρωση της κατάκτησης της γραφής και της ανάγνωσης.

Σε ό,τι αφορά τις μεγάλες τάξεις οι στόχοι ήταν:
α) ενίσχυση του γραπτού λόγου μέσα από την πολλαπλή ανάπτυξη του επικοινωνιακού κινήτρου, δηλαδή "γράφω" για να επικοινωνήσω με τους άλλους
β) ενίσχυση της προφορικής έκφρασης μέσα από το παιχνίδι
γ) ενίσχυση των μαθηματικών εννοιών μέσα από την ανάδειξη της λειτουργικής τους ανάγκης
δ) εξοικείωση με τις επικοινωνιακές συνθήκες παραγωγής λόγου
ε) ασκήσεις δημιουργικής γραφής
στ) εξοικείωση με τα εξωσχολικά βιβλία
ζ) ασκήσεις επικοινωνίας και δημιουργικότητας μέσα από το θεατρικό παιχνίδι
η) ενίσχυση της γνώσης των άλλων πολιτισμών και της γεωγραφίας μέσα από τη δημιουργία "παιχνιδιών του κόσμου".

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΔΕΥΤΕΡΗ ΓΛΩΣΣΑ

επιστροφή