ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


ΒΙΒΛΙΑ-ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ

Σκοπός της παρούσας στήλης είναι η ενημέρωση του αναγνωστικού κοινού σχετικά με ελληνικά και ξενόγλωσσα βιβλία και άρθρα, είτε θεωρητικού είτε άμεσου εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος, τα οποία σχετίζονται, όσο είναι δυνατόν, με τη θεματική κάθε τεύχους. Τα παρουσιάζομενα έντυπα είναι κατά κανόνα διαθέσιμα στην αγορά, χωρίς ωστόσο να αποκλείονται ενδιαφέρουσες εκδόσεις λιγότερο προσπελάσιμες στο ευρύ κοινό, όπως διδακτορικές διατριβές, πρακτικά συνεδρίων, εκθέσεις οργανισμών κ.λπ.


ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ:

Επιμέλεια ύλης: Μαρία Κακριδή Εργοβιογραφικό σημείωμα και Κώστας Κανάκης Εργοβιογραφικό σημείωμα

 

ΕΡΕΥΝΑ

Αντικείμενο της στήλης αυτής είναι η παρουσίαση των πορισμάτων σημαντικών ερευνητικών προγραμμάτων που αναπτύσσονται από διάφορους φορείς σε τομείς που άπτονται των ενδιαφερόντων του Γλωσσικού Υπολογιστή.


ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ:

 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Η στήλη αυτή συγκεντρώνει ποικίλες επιμορφωτικές δραστηριότητες σχετικά με τη γλώσσα και τη γλωσσική αγωγή, ανεξάρτητα με το αν οι εκπαιδευτικοί έχουν ελεύθερη πρόσβαση σε αυτές ή όχι.


ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ:

  • Παρουσίαση των επιμορφωτικών δραστηριοτήτων που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του 1ου Επιχειρησιακού Πλαισίου για την Εκπαίδευση και την Αρχική Κατάρτιση του ΥΠΕΠΘ (2ο ΚΠΣ). Για λόγους οικονομίας της παρουσίασης οι γλωσσικές επιμορφωτικές δραστηριότητες διακρίνονται ανάλογα με το αν απευθύνονται σε μαθητικό πληθυσμό που έχει την ελληνική μητρική ή δεύτερη γλώσσα.

Επιμέλεια ύλης: Άννα Κοντονή Εργοβιογραφικό σημείωμα

αρχή σελίδας