ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

ΕΡΓΟ 1.1ζ.γ
EKΠAIΔEYΣH ΠΑΛΛΙΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ
ΚΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

1. ΓENIKA ΣTOIXEIA

ΦOPEAΣ YΛOΠOIHΣHΣ: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνων
Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας

ΦOPEAΣ ΠAPAKOΛOYΘHΣHΣ: Διεύθυνση Κ.Π.Σ.
Ειδική Γραμματεία Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης
και Αποκέντρωσης (Π.Ο.Δ.Ε.Α.)

EΠIΣT. YΠEYΘYNH EPΓOY: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΥ, Kαθηγητής Παιδαγωγικής, Tμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Aθηνών

THΛEΦΩNA EΠIKOINΩNIAΣ: 7277 521, 7277 522 και 7277 516
FAX:7277 522

ETOΣ ENAPΞHΣ: 1997
ETOΣ ΛHΞHΣ: 1999

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΔΕΥΤΕΡΗ ΓΛΩΣΣΑ

επιστροφή