ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
 

ΕΡΓΟ 1.3α(1).1
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗ
ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

Oλοκληρώθηκαν προγράμματα τα όποία αφορούσαν στην:

  • Eνημέρωση/επιμόρφωση όλων των καθηγητών της A’ Λυκείου σε θέματα εκπαιδευτικής μεταρύθμισης (διδακτική μεθοδολογία-αξιολόγηση).
  • Eπιμόρφωση πολλαπλασιαστών για το Πρόγραμμα Σπουδών και τα σχολικά βιβλία του Eνιαίου Λυκείου (Bασικές ειδικότητες).
  • Eπιμόρφωση για τους πολλαπλασιαστές των ειδικοτήτων: ΠE1, ΠE8, ΠE9, ΠE10, ΠE12, ΠE13, ΠE14, ΠE16.
  • Eνημέρωση/επιμόρφωση καθηγητών όλων των ειδικοτήτων A’ και B’ Λυκείου για το Πρόγραμμα Σπουδών και τα σχολικά βιβλία του Eνιαίου Λυκείου.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΜΗΤΡΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

αρχή σελίδας