ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
 

ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

 • ΕΡΓΟ 1.2α(1).2
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  ΓΙΑ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ
  Πληροφορίες: ΠEK Πειραιά, τηλ. 41 11 113 και 41 11 115

 • ΕΡΓΟ 1.2α(1).3
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
  Πληροφορίες: Παιδαγωγικό Iνστιτούτο, τηλ. 6016364

 • ΕΡΓΟ 1.3α(1).1
  ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗ
  ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ

 • ΕΡΓΟ 1.3α(2).1
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΣΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ
  ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 • ΕΡΓΟ 1.3α(2).4
  ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

αρχή σελίδας