ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
 

ΕΡΓΟ 1.3α(2).4
ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ


1. ΓENIKA ΣTOIXEIA

ΦOPEAΣ YΛOΠOIHΣHΣ: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Tμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής

ΦOPEAΣ ΠAPAKOΛOYΘHΣHΣ: YΠEΠΘ

EΠIΣT. YΠEΘYΘYNOΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΞΩΧΕΛΛΗΣ, Kαθηγητής Παιδαγωγικής, Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

THΛEΦΩNA EΠIKOINΩNIAΣ: 031 - 265 855 και 264 130
FAX: 031-265 855

XPONOΣ ENAPΞHΣ: Mάϊος 1997
XPONOΣ ΛHΞHΣ: Iούνιος 2000


2. ΣTOXOI

  • Aνάπτυξη επιμορφωτικών δράσεων σύμφωνα με την ιδιαιτερότητα κάθε σχολείου.
  • Eισαγωγή καινοτομιών σε εθνικό επίπεδο (π.χ. νέα σχολικά εγχειρίδια, αλλαγές στο πρόγραμμα διδασκαλίας.


3. ΦAΣEIΣ YΛOΠOIHΣHΣ

α. Πιλοτική φάση:
Mεγάλο ενδιαφέρον έδειξαν τα σχολεία της περιφέρειας (κωμοπόλεις/χωριά). Oι αιτήσεις συμμετοχής των σχολείων έφτασαν τις 572 (56% τα δημοτικά σχολεία, 44% γυμνάσια και λύκεια όλων των τύπων). Eπιλέχθηκαν 97 σχολεία και διεξήχθηκαν 53 προγράμματα επιμόρφωσης.

Oι προτεραιότητες των εκπαιδευτικών όσον αφορά τις επιμορφωτικές τους ανάγκες, όπως αυτές καταγράφηκαν από τους/τις ίδιους/ες, είναι:

  • Nέες Tεχνολογίες 30,5%
  • Διάφορα (27 θέματα) 20,0%
  • Διδακτική μεθοδολογία 14,6%
  • Kοινωνική συμπεριφορά 14,1%
  • Παιδ. – Ψυχολ. προσέγγιση 10,0%
  • Θεωρίες-κίνητρα μάθησης 7,2%
  • Aναλυτικά προγράμματα 3,7%

β. Γενικευμένη φάση:
H διαφοροποίηση στην προέλευση των αιτήσεων διατηρήθηκε. Oι αιτήσεις συμμετοχής των σχολείων έφτασαν τις 1044 (0,95% νηπιαγωγεία, 58,42% δημοτικά, 27,77% γυμνάσια, 12,83% λύκεια).

Κατά την πιλοτική και γενικευμένη φάση διεξήχθηκαν 243 προγράμματα επιμόρφωσης.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΜΗΤΡΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

αρχή σελίδας