ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ]

.
 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

BARTHES, R. 1979. Μυθολογίες–Μάθημα: εναρκτήρια παράδοση στην έδρα της Φιλολογικής Σημειολογίας της Λογοτεχνίας στο College de France. Μετ. Καίτη Χατζηδήμου & Ιουλιέτα Ράλλη. Αθήνα: Ράππα.

———. 1988. Εικόνα–μουσική–κείμενο. Μετ. Γιώργος Σπανός. Αθήνα: Πλέθρον.

BOURDIEU, P. 1990. The Social Definition of Photography. Στο Photography A Middle–brow Art, επιμ. P. Bourdieu et al. 73–98 (Μετ. Shaun Whiteside). Στάνφορντ: Stanford University Press.

BUCK–MORIS, S. 1990. The Dialectics of Seeing–Walter Benjamin and the Arcades Project.  Κέιμπριτζ, Μασσαχουσέτη: The MIT Press.

HUTCHEON, L. 1989. The Politics of Postmodernism, 118–140. Λονδίνο: RKP.

KRESS, G. & R. HODGE. 1988. Social Semiotics. Οξφόρδη: Polity Press.

PASCHALIDIS, G. 1996. Introduction to the Analysis of Photographic Meaning. Στο S (European Journal for Semiotic Studies), 8: 689-706.

ΣΚΛΟΦΣΚΙ, Β. 1995. Η τέχνη ως τεχνική. Θεωρία Λογοτεχνίας–Κείμενα των Ρώσων Φορμαλιστών, επιμ. Τ. Τοντόροφ, 90-111. (Μετ. Η. Π. Νικολούδης). Αθήνα: Οδυσσέας.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ

αρχή σελίδας