ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΣΤΗΛΕΣ


ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Στόχος της στήλης είναι, κατά κύριο λόγο, η ευαισθητοποίηση του εκπαιδευτικού κόσμου στη γλωσσική ποικιλία που εμφανίζεται μέσα στην τάξη (σχολικών κειμένων και προφορικού/γραπτού λόγου των εκπαιδευτικών και των μαθητών/τριών), καθώς και η διερεύνηση ερωτημάτων που προκύπτουν ως προς τη σχέση αυτής της ποικιλίας με τη νόρμα/ες που καλλιεργείται από το σχολείο.


ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ:

 • Ένα εισαγωγικό κείμενο της Μαρίας ΚακριδήΕργοβιογραφικό σημείωμα με τίτλο "Νόρμα, γλωσσική ποικιλία και εκπαίδευση", όπου διευκρινίζεται καταρχήν η έννοια της νόρμας σε σχέση με άλλες ποικιλίες (ο ορισμός της ως πρότυπης για μια γλωσσική κοινότητα ποικιλίας, τα κύρια χαρακτηριστικά της και οι διαδικασίες κατασκευής της). Θίγονται επίσης ενδεικτικά προβλήματα που αφορούν τη διδασκαλία της γλώσσας στην εκπαίδευση, όπως η απόσταση ανάμεσα στη νόρμα και στις μητρικές ποικιλίες των μαθητών/-τριών και η αναζήτηση ενός προτύπου διδασκαλίας όπου οι γλωσικές ποικιλίες δεν θα αποκλείονται προς όφελος της νόρμας.
  Εκτύπωση
 • Δύο κείμενα που θίγουν πιο συγκεκριμένα ζητήματα διδακτικής πρακτικής.
  Στο πρώτο, με τίτλο "Οι γλωσσικές ποικιλίες στην προσχολική εκπαίδευση", η Αγγελική Τζάννε Εργοβιογραφικό σημείωμα καταγράφει μέσα από μαρτυρίες νηπιαγωγών ένα εύρος αντιδράσεων απέναντι στις γεωγραφικές και στις κοινωνικές ποικιλίες των μικρών παιδιών. Αναφέρεται και σε αρνητικές στάσεις των εκπαιδευτικών, οι οποίοι/-ες αποπειρώνται να εξαλείψουν ποικιλίες άλλες από τη νόρμα, αλλά κυρίως σε παρεμβάσεις που ενσωμάτωσαν τη διδασκαλία των άλλων ποικιλιών με δημιουργικό τρόπο.

  Στο δεύτερο κείμενο με τίτλο "Διδακτικές χρήσεις της γλώσσας των νέων
  " ο Γιάννης Ανδρουτσόπουλος Εργοβιογραφικό σημείωμα προτείνει διάφορους τρόπους ενσωμάτωσης των κοινωνικών ποικιλιών που μιλούν οι νέοι/-ες στη γλωσσική διδασκαλία κατά τη Β?/θμια εκπαίδευση.
  Εκτύπωση

Όποιος/-α επισκέπτεται τη στήλη για πρώτη φορά μπορεί να ανατρέξει μέσω ηλεκτρονικής σύνδεσης στο αρχικό κείμενο του Γλωσσικού Υπολογιστή, τόμ. 1, τχ.1, το οποίο αποτελεί ένα γενικό θεωρητικό πλαίσιο περιγραφής της γλωσσικής ποικιλίας.

Για το σχεδιασμό της στήλης και τη συγγραφή των κειμένων συνεργάστηκαν οι: Μαρία Κακριδή Εργοβιογραφικό σημείωμα, Δήμητρα Κατή Εργοβιογραφικό σημείωμα και Βασιλική Νικηφορίδου Εργοβιογραφικό σημείωμα

Η στήλη επικεντρώνει το ενδιαφέρον της στην παρουσία στην ελληνική υποχρεωτική εκπαίδευση αλλόγλωσσων μαθητών/-τριών, που μιλούν και μαθαίνουν την ελληνική ως δεύτερη γλώσσα. Με δεδομένο ότι η ελληνική, ως επίσημη γλώσσα του κράτους, όχι μόνο διδάσκεται αλλά χρησιμοποιείται ως αποκλειστικό μέσο διδασκαλίας όλων των γνωστικών αντικειμένων του σχολικού προγράμματος σπουδών, βασικοί στόχοι της στήλης είναι:

 • Η ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών σε ζητήματα που προκύπτουν από τη γλωσσική και πολιτισμική ετερογένεια στη σχολική τάξη.
 • Η δραστηριοποίησή τους για τον εντοπισμό, την κατηγοριοποίηση και το χαρακτηρισμό προβλημάτων που αντιμετωπίζουν εκπαιδευτικοί και εκπαιδευόμενοι/-ες.
 • Η ανάπτυξη ενός γόνιμου προβληματισμού για την επίλυση προβλημάτων.

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ:

 • Ένα εισαγωγικό κείμενο της Χριστίνας Αγιακλή Εργοβιογραφικό σημείωμα και της Ασπασίας Χατζηδάκη Εργοβιογραφικό σημείωμα με τίτλο "Όψεις της γλωσσικής ετερογένειας στο Ελληνικό σχολείο", με το οποίο παρουσιάζουν τον συνολικό προβληματισμό της θεματικής στήλης. Tο κείμενο συνοδεύουν ερωτηματολόγια για την αξιολόγηση των αναγκών των αλλόγλωσσων/ δίγλωσσων μαθητών/-τριών στις ελληνικές σχολικές τάξεις.

Για το σχεδιασμό της στήλης και τη συγγραφή των κειμένων συνεργάστηκε η: Ασπασία Χατζηδάκη Εργοβιογραφικό σημείωμα
Εκτύπωση

ΠΟΛΥΤΡΟΠΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ: ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ

Από τα ποικίλα μη-γλωσσικά σημειωτικά συστήματα, η στήλη επικεντρώνει το ενδιαφέρον της στην εικόνα και ειδικότερα τις οπτικές αναπαραστάσεις που φιλοξενούν τα σχολικά εγχειρίδια (φωτογραφίες, χάρτες, διαγράμματα κ.ά.). Αντικείμενο διερεύνησης αποτελούν αφενός ο ιδιαίτερος τρόπος με τον οποίο επιτυγχάνεται η κατασκευή νοημάτων στην περίπτωση αυτή και αφετέρου η σχέση του εικονικού στοιχείου με το ρηματικό κείμενο που συνήθως συνοδεύει.


ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ:

 • Ένα κείμενο του Γιώργου Μεταξιώτη Εργοβιογραφικό σημείωμα με τίτλο "Η εικόνα στην εκπαίδευση", στο οποίο υποδεικνύονται διάφοροι τρόποι που έχει στη διάθεσή του ο/η εκπαιδευτικός προκειμένου η ενσωμάτωση οπτικών κειμένων στην εκπαίδευση να μην έχει διακοσμητικό και εικονογραφικό χαρακτήρα αλλά να συνδυάζει τη δημιουργική προσέγγιση με την ιστορική.
  Εκτύπωση

 • Μια διδακτική δοκιμή που προτείνουν ο Βαγγέλης Ιντζίδης Εργοβιογραφικό σημείωμα και η Ελένη Καραντζόλα Εργοβιογραφικό σημείωμα αφορμώμενοι από τη διδασκαλία της Περιγραφής στην Α' Λυκείου. Αντικείμενο της ανάλυσής τους είναι η "Σχέση κειμένου, διαγράμματος και φωτογραφίας", και η κατανόηση των διαφορετικών σημειωτικών τρόπων με τους οποίους κατασκευάζονται τα νοήματα.

Για το σχεδιασμό της στήλης συνεργάστηκαν οι: Βαγγέλης Ιντζίδης Εργοβιογραφικό σημείωμα
και Ελένη Καραντζόλα
Εργοβιογραφικό σημείωμα.

Η παρούσα στήλη εστιάζει σε πρακτικά ζητήματα γλωσσικής εκπαίδευσης στο σχολείο και φιλοξενεί κείμενα που περιλαμβάνουν πρακτικές ιδέες για τους/τις εκπαιδευτικούς που αχολούνται με τη γλωσσική αγωγή. Φιλοδοξεί να αποτελέσει βήμα διαλόγου, όπου οι εκπαιδευτικοί θα μπορούν να παρουσιάζουν τα αποτελέσματα των εφαρμογών των διδακτικών δοκιμών στη σχολική τους τάξη.

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ:

 • Ένα κείμενο της Βασιλικής Κουτσοσίμου-Τσίνογλου Εργοβιογραφικό σημείωμα με τίτλο "Πολυφωνικότητα και πολυτροπικότητα: Δείκτες στάσεων του/της ομιλητή/-τριας και σχεδιασμός ενός 'κοινού γραπτού'. Προπαιδαγωγική ανάλυση", στο οποίο αναλύει την πολυφωνικότητα ενός γραπτού κειμένου -μιας πρόσκλησης της Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης για μια αντιρατσιστική εκδήλωση- καθώς και τους τρόπους σημείωσης με τους οποίους μεταδίδονται τα επιδιωκόμενα νοήματα. Το κείμενο ακολουθούν ενδεικτικές ασκήσεις για τη διδακτική πράξη.
  Εκτύπωση

 • Ένα κείμενο του Αγαθοκλή Χαραλαμπόπουλου Εργοβιογραφικό σημείωμα στο οποίο παρουσιάζεται σε γενικές γραμμές το πρόγραμμα για τη "Διδασκαλία της λειτουργικής χρήσης της γλώσσας", το οποίο έχει επεξεργαστεί με τον Σωφρόνη Χατζησαββίδη. Στη συνέχεια ο Αθανάσιος Κουτσογιάννης Εργοβιογραφικό σημείωμα παρουσιάζει αναλυτικά μια γλωσσική δραστηριότητα με τίτλο Διδακτική πρόταση: Αναλφαβητισμός, στην οποία οι μαθητές/-τριες ασκούνται στη δημιουργία ποικίλων κειμένων σε πραγματικές επικοινωνιακές περιστάσεις.
  Εκτύπωση

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Η παρούσα στήλη επικεντρώνει το ενδιαφέρον της στον τομέα της διδακτικής αξιοποίησης της πληροφορικής και επικοινωνιακής τεχνολογίας στη γλωσσική διδασκαλία (διδασκαλία της ελληνικής ως μητρικής, δεύτερης και ξένης γλώσσας). Βασικός της στόχος είναι να αποτελέσει βήμα προβληματισμού γύρω από το πολύπλευρο και σύνθετο θέμα της αξιοποίησης των υπολογιστών στη γλωσσική αγωγή, μέσα από την καταγραφή εμπειριών (διεθνών, ελληνικών), την παρουσίαση συγκεκριμένων διδακτικών δοκιμών και προτάσεων, και την κριτική παρουσίαση βιβλιογραφίας, λογισμικού και τοποθεσιών στο διαδίκτυο (sites), σχετικών με το θέμα της στήλης.


ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ:

 • Ένα κείμενο του Δημήτρη Κουτσογιάννη Εργοβιογραφικό σημείωμα με τίτλο "Το διαδίκτυο ως διεθνής χώρος πρακτικών γραμματισμού", απ' αφορμή το βιβλίο των G. E. Hawisher & C. L. Selfe, επιμ. Global Literacies and the World-Wide Web. Στόχος του συγγραφέα είναι να συνδέσει τους θεωρητικούς προβληματισμούς για την παραγωγή και πρόσληψη γραπτού λόγου στο διαδίκτυο με την ελληνική πολιτική πραγματικότητα και τη σχεδιαζόμενη εκπαιδευτική πολιτική στον τομέα της δημιουργικής χρήσης της τεχνολογίας.
  Εκτύπωση


 • Ένα κείμενο της Ελένης Σκούρτου Εργοβιογραφικό σημείωμα. σχετικά με την "Αδελφοποίηση σχολικών τάξεων στο διαδίκτυο", όπου διερευνώνται οι δυνατότητες διαδικτυακής σύνδεσης ανάμεσα σε σχολικές τάξεις στα πλαίσια του γλωσσικού μαθήματος, συζητείται ο παιδαγωγικός προσανατολισμός των προτεινόμενων παρεμβάσεων και δίνονται ενδεικτικά παραδείγματα προγραμμάτων αδελφοποίησης τάξεων.
  Εκτύπωση

Για το σχεδιασμό της στήλης συνεργάστηκαν οι: Δημήτρης Κουτσογιάννης Εργοβιογραφικό σημείωμα και Ελένη Σκούρτου Εργοβιογραφικό σημείωμα.

αρχή σελίδας