ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ INTERNET
 
 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ


HAWISHER, G., LEBLANC, P., MORAN, C. AND SELFE, C. 1996.Computers and the Teaching of Writing in American Higher Education,1979-1994: A History. Norwood, New Jersey: Ablex Publishing Corporation.

ΗΓΚΛΕΤΟΝ, ΤΕΡΡΥ. 2000. Λόγος και τζόγος. Η θεωρία στο διάστημα μεταξύ κουλτούρας και καπιταλισμού. Παρατηρητής, 49: 74-80 (μετάφραση Λ. Πόλκας).

KATZ, E. & G. WEDELL. 1977. Broadcasting in the Third World. Κέιμπριτζ, Mασσαχουσέτη: Harvard University Press.

ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ, Δ. 1998. Περιθώρια δημιουργικής αξιοποίησης των ηλεκτρονικών υπολογιστών στη διδασκαλία του γραπτού λόγου: έρευνα σε μαθητές/-τριες Α΄ Γυμνασίου. Διδακτορική διατριβή, Τομέας Γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ.

———. 1999. Πληροφορική–επικοινωνιακή τεχνολογία και γλωσσική αγωγή. Γλωσσικός Υπολογιστής 1(1): 125-130.

———. 1999β. Πληροφορική–επικοινωνιακή τεχνολογία και γλωσσική αγωγή στην ελληνική δευτεροβάθμια εκπαίδευση: προκαταρκτικές παρατηρήσεις. Ανακοίνωση στη Διεθνή Ημερίδα: Πληροφορική– επικοινωνιακή τεχνολογία και γλωσσική αγωγή: η διεθνής εμπειρία, 23/11/99. Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας. (http://www.komvos.edu.gr/enimerwsi/synedrio/index.htm)

———, Βαλετόπουλος, Φ., Γεωργιάδης, Μ. και Κ. Ντίνας. 2000. Ο γλωσσικός-πολιτισμικός χρωματισμός του διαδικτύου ως μέσου αναζήτησης επιμορφωτικού υλικού. Ανακοίνωση στο Β΄ Πανελλήνιο Συνέδριο: Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση, 13 - 15 Οκτωβρίου, Πάτρα.

 MEYROWITZ, N. 1991. Hypertext – Does it Reduce Cholesterol, Too? Στο From Memex to Hypertext: Vannevar Bush and Mind’s Machine, επιμ.

J.M. Nyce and P. Kahn, 287-318. Σαν Ντιέγκο: Academic Press.

SELFE, CYNTHIA 1999. Global Literacy Practices? Cultural Perspectives on the World Wide Web. Ανακοίνωση στη Διεθνή Ημερίδα: Πληροφορική –επικοινωνιακή τεχνολογία και γλωσσική αγωγή: η διεθνής εμπειρία, 23/11/99. Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας. (http://www.komvos.edu.gr/enimerwsi/synedrio/index.htm)

STREET, BRIAN 1993. Cross-cultural approaches to literacy. Νέα Υόρκη:Cambridge University Press.

Street, B. 1995. Social Iiteracies: Critical Approaches to Literacy in Development, Ethnography, and Education. Λονδίνο: Longman.

THOMAS, R. 1993. Γραπτός και προφορικός λόγος στην αρχαία Ελλάδα. Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης (Μετάφραση: Δ. Κυρτάτας).

ΧΟΝΤΟΛΙΔΟΥ, Ε. 1999. Εισαγωγή στην έννοια της πολυτροπικότητας. Γλωσσικός Υπολογιστής 1(1): 114-118.

ΧΡΙΣΤΙΔΗΣ, Α.-Φ, επιμ. 1999. Ισχυρές και ασθενείς γλώσσες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όψεις του γλωσσικού ηγεμονισμού. Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας.

———. 2000. Γλώσσα, πολιτική, πολιτισμός. Αθήνα: Πόλις.

 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

αρχή σελίδας