ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1.      Νάσος Βαγενάς, ''Η ξένη λογοτεχνία στη Μέση Εκπαίδευση'', εφ. Το Βήμα της Κυριακής, 13 Σεπτ. 1998, σ. Β 17.

2.      Λάμπης Καψετάκης, ''Σχολικό ανθολόγιο: Για τη λογοτεχνική θητεία στην Ευρώπη (Από την εσοδεία μιας ανεπίγνωστης ολοκλήρωσης)'', Αντί 673 (6 Νοεμ. 1998) 42-44.

3.      Κώστας Βούλγαρης, '''Ενα βιβλίο ζητά ψήφο εμπιστοσύνης. Νεότερη ευρωπαϊκή λογοτεχνία, Ανθολόγιο μεταφράσεων, Β' Ενιαίου Λυκείου (επιλογής): Νάσος Βαγενάς, Τάκης Καγιαλής, Λάμπρος Πόλκας, Νίκος Ταραράς, Γιώργος Φράγκογλου (Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων)'', Ο Πολίτης 58 (Νοέμβριος 1998) 44-46.

4.       Γιάννης Κουβαράς, ''Τα τριαντάφυλλα δεν μπαίνουν στη ζυγαριά. Η λογοτεχνία, η εκπαιδευτική πράξη και οι εξετάσεις'', εφ. Η Καθημερινή, 29 Δεκ. 1998, σ. 12.

5.       Βενετία Αποστολίδου, ''Η ευρωπαϊκή λογοτεχνία στο Λύκειο (Ι): 'Ενα  νέο αντικείμενο σε ένα παλιό σχολείο'', εφ. Κυριακάτικη Αυγή, 21 Μαρ. 1999, σ. 27.

6.       Βενετία Αποστολίδου, ''Η ευρωπαϊκή λογοτεχνία στο Λύκειο (ΙI):Το νέο σχολικό Ανθολόγιο'', εφ. Κυριακάτικη Αυγή, 4 Απρ. 1999, σ. 28.

7. Πηνελόπη Τζιώκα - Ευαγγέλου, ''Νεότερη ευρωπαϊκή λογοτεχνία Πορίσματα από μια διδακτική εφαρμογή 'Ενας σχολιασμός στην κριτική της Βενετίας Αποστολίδου για το Ανθολόγιο Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας της Β' Λυκείου'', εφημ. Αυγή, 18 Ιουλ. 1999, σ. 29.

8. Δημήτρης Κόκορης, ''[Για το Ανθολόγιο της Νεότερης Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας]'', εφημ. Κυριακάτικη Αυγή, 25 Ιουλ. 1999, σ. 28.

9. Ν. Ι. Κοκκινάκη, ''Μάθημα Λογοτεχνίας: τα υπέρ και τα κατά της διδασκαλίας'', εφημ. Το Βήμα της Κυριακής, ''Νέες Εποχές'', 22 Αυγ. 1999, σ. Β 5.

10. Αλεξάνδρα Σαμουήλ, ''Σχολιασμός ενός σχολιασμού'', εφημ. Κυριακάτικη Αυγή, 10 Οκτ. 1999, σ. 33.

11. Βενετία Αποστολίδου, ''Πώς συζητούμε για εκπαιδευτικά θέματα'', εφημ. Κυριακάτικη Αυγή, 31 Οκτ. 1999, σ. 28.

12. 'Αννεκε Ιωαννάτου, ''Η ευρωπαϊκή λογοτεχνία και ευρωπαϊκοί δείκτες'', Ριζοσπάστης, 13 Νοεμ. 1999, σ. 24.

13. Κώστας Γεωργουσόπουλος, ''Δάσκαλε που δίδασκες'', εφημ. Τα Νέα, Πρόσωπα 21ος , 18 Δεκ. 1999, σ. 46.