Περίφραση

Ο όρος χρησιμοποιείται για την απόδοση μιας σημασίας με δύο ή περισσότερες λέξεις που συνιστούν φράση: π.χ. κάνω πόλεμο/διεξάγω πόλεμο, για τη σημασία πολεμώ. Το περιεχόμενο του όρου περίφραση δεν πρέπει να συγχέεται με το περιεχόμενο του όρου φρασεολογισμός ή λεξική φράση, καθώς οι σχέσεις που αναπτύσσουν οι λέξεις μιας περίφρασης είναι πολύ πιο χαλαρές από αυτές που αναπτύσσονται μέσα σε μια λεξική φράση/φρασεολογισμό. Αυτό σημαίνει ότι τα στοιχεία της περίφρασης μπορούν να αντικατασταθούν με συνώνυμα, ενώ αυτό δεν συμβαίνει με τα στοιχεία του φρασεολογισμού/λεξικής φράσης. Επίσης, οι σημασίες των στοιχείων μιας περίφρασης σχετίζονται σημασιολογικά με τη σημασία την οποία αποδίδουν, ενώ οι σημασίες των στοιχείων της λεξικής φράσης είναι διαφορετικές από τη συνολική σημασία της, π.χ. παιδική χαρά.

 

Παραπομπές:λέξη, συνωνυμία, φρασεολογισμός/λεξική φράση, σημαινόμενο, φράση

 

Επιστροφή στα περιεχόμενα του Π