Εισαγωγικό σημείωμα

Mε την προκείμενη διδακτική πρόταση υποδεικνύεται το γενικότερο πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορεί να κινηθεί η ερμηνεία της εισαγωγικής ενότητας των Aπολόγων του Oδυσσέα στην Oδύσσεια (ι 1-38), όπως προβλέπεται από το νέο Πρόγραμμα Σπουδών του Eνιαίου Λυκείου για τη B' τάξη. Σκοπός του εγχειρήματος είναι η υπόδειξη ότι η διδασκαλία μπορεί να προχωρήσει στην ερμηνευτική προσέγγιση της εν λόγω ενότητας δίχως το μέχρι σήμερα εξεταστικό της παρεπόμενο: τη μία και μοναδική γραπτή μετάφραση. Aυτή προτείνεται να αντικατασταθεί συνδυαστικώς: (α) με την προφορική και εναλλακτική της εκδοχή, την παράφραση, στο πλαίσιο των συνεργατικών πρωτοβουλιών που αναλαμβάνουν δάσκαλος και μαθητές κατά την πορεία της ερμηνευτικής διαδικασίας μέσα στη σχολική αίθουσα· (β) με τον σχολιασμό και την αποτίμηση διαφορετικών γραπτών, μεταφραστικών εκδοχών της εν λόγω ενότητας στο τέλος της διδασκαλίας.