γλωσσικός υπολογιστής
ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΤΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

 

περισσότερες πληροφορίες O Γλωσσικός Υπολογιστής, που κυκλοφορεί και σε έντυπη μορφή, απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και όλους όσους έχουν την ευθύνη της εκπαίδευσής τους, και συνιστά μέσον αυτοεκπαίδευσης ως προς τη διδακτική της ελληνικής γλώσσας.
Επιδιώκει τη συνάντηση ακαδημαϊκού και εκπαιδευτικού λόγου, με στόχο την επιστημονικά τεκμηριωμένη και συγχρόνως εμπράγματη ενασχόληση με ζητήματα γλωσσικής εκπαίδευσης στο σχολείο.
Επικεντρώνει σε προβληματισμούς, όπως αυτοί αναπτύσσονται σε κλάδους που σχετίζονται με το χώρο του γραμματισμού στη σχολική εκπαίδευση.
[περισσότερες πληροφορίες]

 

περισσότερες πληροφορίες Η ύλη του περιοδικού οργανώνεται σε τέσσερις ενότητες: Η Α΄ Ενότητα περιλαμβάνει κείμενα ελλήνων και ξένων επιστημόνων για τη γλώσσα και τη γλωσσική εκπαίδευση στο σχολείο. Στη Β' Ενότητα παρουσιάζονται γλωσσικά προγράμματα σπουδών ευρωπαϊκών χωρών και δημοσιεύονται κείμενα που αναφέρονται στο σχεδιασμό γλωσσικών προγραμμάτων σπουδών. Η Γ' Ενότητα περιλαμβάνει θεματικές στήλες γύρω από συγκεκριμένα εκπαιδευτικά ζητήματα, με πρακτικές ιδέες προς τους/τις εκπαιδευτικούς. Τέλος, η Δ' Ενότητα παρέχει πληροφορίες αναφορικά με έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό για τη γλώσσα και τη γλωσσική αγωγή. [περισσότερες πληροφορίες]

 

περισσότερες πληροφορίες Την ευθύνη σύνταξης και έκδοσης του περιοδικού έχει η Καθηγήτρια Βασιλική Δενδρινού, σε συνεργασία με τη Δρ. Ελένη Καραντζόλα και τη Χριστίνα Λύκου. Η Συντακτική και η Συμβουλευτική Επιτροπή αποτελούνται από επιστήμονες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα με επιστημονικό-ερευνητικό έργο σε ζητήματα που αφορούν στην ελληνική γλώσσα και στη γλωσσική εκπαίδευση. Η Διεθνής Συμβουλευτική Επιτροπή περιλαμβάνει ονόματα επιστημόνων διεθνώς γνωστών για το σημαντικό τους έργο στο χώρο της εκπαιδευτικής γλωσσολογίας. [περισσότερες πληροφορίες]

 

περισσότερες πληροφορίες

 

Οι αναγνώστες/-τριες του Γλωσσικού Υπολογιστή καλούνται να συμπληρώσουν τη "Σελίδα Επισκεπτών/-τριών" του περιοδικού προκειμένου να αποτυπωθούν τα χαρακτηριστικά του αναγνωστικού κοινού του περιοδικού. [περισσότερες πληροφορίες]