ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ INTERNET
 
 

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ

Στη χώρα μας βρίσκεται σε εξέλιξη πιλοτική προσπάθεια για την παιδαγωγική αξιοποίηση των υπολογιστών στο μάθημα της ελληνικής γλώσσας σε μικρό αριθμό γυμνασίων. Για μια ενημέρωση γύρω από το περιεχόμενο της προσπάθειας αυτής ο/η εκπαιδευτικός μπορεί να επισκεφθεί τις διευθύνσεις: http://odysseia.cti.gr και http://odysseia.cti.gr/odysseas/

Συνοπτικά η κατάσταση στα σχολεία της χώρας μας σήμερα είναι η εξής:

  • Έχουν δημιουργηθεί σύγχρονα εργαστήρια υπολογιστών σε 18 καταρχάς γυμνάσια και προβλέπεται η σταδιακή επέκτασή τους.
  • Έχει ήδη αναπτυχθεί, ή αναπτύσσεται, λογισμικό για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας.
  • Επιχειρείται η διδακτική αξιοποίηση των υπολογιστών στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας (όπως και άλλων διδακτικών αντικειμένων) έπειτα από διαρκή ενδοσχολική επιμόρφωση (http://hdtc.pi-schools.gr/programs/odysseas/glossa.htm).
  • Αναπτύχθηκαν προγράμματα σπουδών που προβλέπουν (για πρώτη φορά) τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας με την υποστήριξη της πληροφορικής και επικοινωνιακής τεχνολογίας (http://www.pi-schools.gr/greek/epps/but2.htm).

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

αρχή σελίδας