ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΣΤΗΛΕΣ


ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Στόχος της στήλης είναι, κατά κύριο λόγο, η ευαισθητοποίηση του εκπαιδευτικού κόσμου στη γλωσσική ποικιλία που εμφανίζεται μέσα στην τάξη (σχολικών κειμένων και προφορικού/γραπτού λόγου των εκπαιδευτικών και των μαθητών/τριών), καθώς και η διερεύνηση ερωτημάτων που προκύπτουν ως προς τη σχέση αυτής της ποικιλίας με τη νόρμα/ες που καλλιεργείται από το σχολείο.


ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ:

Ένα κείμενο με τίτλο Γλωσσική ποικιλία και σχολική εκπαίδευση.

  • Το πρώτο μέρος αποτελεί μια εισαγωγή στο ζήτημα της γλωσσικής ποικιλίας. Περιγράφει το φαινόμενο σύμφωνα με τις αρχές της σύγχρονης κοινωνιογλωσσολογίας και συζητά το ζήτημα της γλωσσικής ποικιλίας σε σχέση με την εκπαιδευτική διαδικασία, αναφερόμενο στο είδος των προβλημάτων που προκύπτουν από τη σχέση νόρμας-ποικιλίας.

  • Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει ένα ερωτηματολόγιο, το οποίο έχει ένα διπλό στόχο: την ενημέρωση των εκπαιδευτικών σχετικά με τις διαφορετικού τύπου γλωσσικές ποικιλίες και τη δυνατότητα καταγραφής των εμπειριών και απόψεών τους σχετικά με την αντιμετώπιση της γλωσσικής ποικιλίας στη σχολική εκπαίδευση.

  • Τέλος περιλαμβάνει μια ενδεικτική βιβλιογραφία για το ζήτημα της γλωσσικής ποικιλίας.

Για το σχεδιασμό της στήλης και τη συγγραφή των κειμένων συνεργάστηκαν οι: Μαρία Κακριδή Εργοβιογραφικό σημείωμα, Δήμητρα Κατή Εργοβιογραφικό σημείωμα και Βασιλική Νικηφορίδου Εργοβιογραφικό σημείωμα
Εκτύπωση

 

ΠΟΛΥΤΡΟΠΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ: ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ

Από τα ποικίλα μη-γλωσσικά σημειωτικά συστήματα, η στήλη επικεντρώνει το ενδιαφέρον της στην εικόνα και ειδικότερα τις οπτικές αναπαραστάσεις που φιλοξενούν τα σχολικά εγχειρίδια (φωτογραφίες, χάρτες, διαγράμματα κ.ά.), διερευνώντας αφενός τον ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίο επιτυγχάνεται η κατασκευή νοημάτων στην περίπτωση αυτή και αφετέρου τη σχέση τους με το ρηματικό κείμενο που τις συνοδεύει.


ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ:

Για το σχεδιασμό της στήλης συνεργάστηκαν οι: Βαγγέλης Ιντζίδης Εργοβιογραφικό σημείωμα
και Ελένη Καραντζόλα
Εργοβιογραφικό σημείωμα.
Εκτύπωση

 

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Η στήλη φιλοδοξεί να αποτελέσει βήμα προβληματισμού γύρω από το πολύπλευρο και σύνθετο θέμα της αξιοποίησης των υπολογιστών στο μάθημα της γλωσσικής αγωγής.


ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ:

Για το σχεδιασμό της στήλης συνεργάστηκαν οι: Δημήτρης Κουτσογιάννης Εργοβιογραφικό σημείωμα και Ελένη Σκούρτου Εργοβιογραφικό σημείωμα.

αρχή σελίδας