επιλογές

deuitaspanishfrench

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Allard - Leffort, 1989: Genevieve Allard - Pierre Leffort, Η μάσκα. Μετ. Χρ. Ζήση. Αθήνα: Χατζηνικολή, 1989.

Amandry, 1953: P. Amandry, Coll. St. I (1953) 49 κ.ε. πιν. 19.

Arnott, 1971: Peter D. Arnott, The Ancient Greek and Roman Culture. New York: Random House, 1971.

Brooke, 1962: Iris Brooke, Costume in Greek Classic Drama. New York: Theatre Atrs Books, 1962.

The Bull in the Mediterranean World. Myths and Cults. Athens. Hellenic Ministry of Culture, Hellenic Culture Organization, SA, 2003.

Calame, 2007: Claude Calame, «Η μύηση των Σπαρτιατισσών: βιασμός, χορός, αρπαγή, μεταμόρφωση και μυητικός θάνατος, στο Giampiera Arrigoni (επιμ.), Οι γυναίκες στην Αρχαία Ελλάδα. Μετ. Μ. Ανδρόνικου – Ε. Δουλάμη – Α. Κεφαλά. Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2007, σ. 71-95.

Cole, 2007: Susan Guettel Cole, «Αγόρια και κορίτσια στην Αθήνα: Κουρείον και Αρκτεία», στο Giampiera Arrigoni (επιμ.), Οι γυναίκες στην Αρχαία Ελλάδα. Μετ. Μ. Ανδρόνικου – Ε. Δουλάμη – Α. Κεφαλά. Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2007, σ. 51-70.

Daumas, 2003: Michèle Daumas, "The Sanctuary of the Cabeiri", στο The Bull in the Mediterranean World. Myths and Cults. Athens. Hellenic Ministry of Culture, Hellenic Culture Organization, SA, 2003, σ. 138-143.

Green – Handley, 1996: Richard Green – Eric Handley, Εικόνες από το αρχαίο ελληνικό θέατρο. Μετ. Μαίρη Μάντζιου – Πρόλογος Γ. Μ. Σηφάκης. Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 1996 (11995).

Levi-Strauss, 1981: Claude Levi-Strauss, Ο δρόμος της μάσκας. Μετ. Ρ. Λεκανίδου-Βαδαλούκα. Αθήνα: Χατζηνικολή, 1981.

Masks, Mimes and Miracles. Studies in the Popular Theatre. London – Bombay – Sydnay: G.G. Harrap & Co Ltd, 1931.

Napier, 1986: A. David Napier, Masks, Transformation, and Paradox. Berkeley, Los Angeles, London: University of California Presss, 1986.

Popoviċ, 1964: V. Popoviċ, Archaeologia Jugoslavica 5 (1964) 33 κ.ε.

Rieth, 1973: A. Rieth, AW 4 (1973) 28 κ.ε.

Sergent, 1985: Bernard Sergent, Ομοφυλοφιλία στην ελληνική μυθολογία. Πρόλογος του Georges Dumézil. Μετάφραση Έλενα Πατρικίου. Αθήνα: Χατζηνικολής, 1985. 

Simon, 1996: Erika Simon, Οι θεοί των αρχαίων Ελλήνων. Μετ. Σεμέλη Πινγιάτογλου. Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 1996(11969, 21980, 31985).

Webster, 1970: T.B.L. Webster, Greek Theatre Production. London: Methuen & Co. Ltd., 1970.

Βερνάν, 1989: Ζαν – Πιερ Βερνάν, Μύθος και σκέψη στην αρχαία Ελλάδα. Μετ. Στ. Γεωργούδη. Αθήνα: Καρδαμίτσας, 1989.

Βερνάν, 1992: Ζαν – Πιερ Βερνάν, Το βλέμμα του θανάτου. Μορφές της ετερότητας στην αρχαία Ελλάδα. Μετ. Γ. Παππάς. Αθήνα: Αλεξάνδρεια, 1992.

Βερνάν, 1992: Ζαν – Πιερ Βερνάν, Οι απαρχές της ελληνικής σκέψης. Αθήνα: Καρδαμίτσας, 1992.

Βερνάν, 2000: Ζαν – Πιερ Βερνάν, Μύθος και θρησκεία στην αρχαία Ελλάδα. Μετ. Μ. Ι. Γιόσης. Αθήνα: Σμίλη, 2000.

Βερνάν, 2001: Ζαν – Πιερ Βερνάν, Το Σύμπαν, οι θεοί, οι άνθρωποι. Ελληνικές ιστορίες για τη δημιουργία του κόσμου. Μετ. Τ. Δημητρούλα. Αθήνα: Πατάκης, 2001.

Βερνάν, 2003: Ζαν – Πιερ Βερνάν, Ανάμεσα στον μύθο και την πολιτική. Μετ. Μ. Ι. Γιόσης. Αθήνα: Σμίλη, 2000.

Βερνάν, 2005: Ζαν – Πιερ Βερνάν, Μύθος και κοινωνία στην αρχαία Ελλάδα. Μετ. Κ. Αλεξοπούλου – Σπ. Γεωργακόπουλος. Αθήνα: Μεταίχμιο, 2005.

Βερνάν – Νακέ, 1988: Ζαν – Πιερ Βερνάν – Πιερ Βιντάλ-Νακέ, Μύθος και τραγωδία στην αρχαία Ελλάδα. Μετ. Στ. Γεωργούδη. Αθήνα: Ζαχαρόπουλος, 1988. Β’ τόμος, Μετ. Α. Τάττη, 1991.

Βερνάν – Ντετιέν, 1993: Ζαν – Πιερ Βερνάν – Μαρσέλ Ντετιέν, Μήτις, η πολύτροπη νόηση στην αρχαία Ελλάδα. Μετ. Ι. Παπαδοπούλου. Αθήνα: Ζαχαρόπουλος, 1993.

Vernant – Frontisi-Ducroux, 2001: J.-P. Vernant – Fr. Frontisi-Ducroux, Στο μάτι του καθρέφτη. Μετ. Β. Μέντζου. Αθήνα: Ολκός, 2001.

Σοφία Αδρακτά, «“Μεταμόρφωση” θεών σε πτηνά στον Όμηρο και το πτηνό ως σύμβολο ουράνιας θεότητας, στο Με τον Όμηρο και την Οδύσσεια στο Ιόνιο. Μια διαδρομή μέσα από το θρύλο, την ιστορία και το συμβολισμό. Β’ Επιστημονική Συνάντηση, Κέρκυρα 13-15 Οκτωβρίου 1995, Κέρκυρα 1996.

Βόβολης, 1996: Θάνος Βόβολης, «Η μάσκα», Το Βήμα, 28 Ιουλίου, 1996.

Βοκοτοπούλου, χ.χ.: Ιουλία Βοκοτοπούλου, Οδηγός Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης. Αθήνα: Καπόν, σ. 125.

Ελληνικό Θέατρο Σκιών, 2003: Ελληνικό Θέατρο Σκιών. Φιγούρες του ελληνικού θεάτρου σκιών από τη συλλογή του Μιχάλη Χατζάκη. Κατάλογος της ομώνυμης έκθεσης στο Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών Α.Π.Θ., (Θεσσαλονίκη, 23 Φεβρουαρίου – 18 Μαΐου 2003).

Ευαγγελίδη, 1991: Αγάπη Ευαγγελίδη, Χοροί του Μεσαίωνα και της Ανγέννησης. Εικονογράφηση Μυρτώ Ευαγγελίδη. Αθήνα: Νεφέλη, 1991.

Κιουρτσάκης, 1985: Γιάννης Κιουρτσάκης, Καρναβάλι και Καραγκιόζης. Οι ρίζες και οι μεταμορφώσεις του λαϊκού γέλιου. Αθήνα: Κέδρος, 1985.

Μουμτζίδου-Παπατζίμα, 2003: Φανή Μουμτζίδου-Παπατζίμα, «Η μεταμόρφωση του σώματος και το “λαϊκό γέλιο” στην Commediadell’ Arte και στο Ελληνικό Θέατρο Σκιών», στο Ελληνικό Θέατρο Σκιών. Φιγούρες του ελληνικού θεάτρου σκιών από τη συλλογή του Μιχάλη Χατζάκη. Κατάλογος της ομώνυμης έκθεσης στο Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών Α.Π.Θ., (Θεσσαλονίκη, 23 Φεβρουαρίου – 18 Μαΐου 2003) σ. 24-29.

Μπάιτσης, 2001: Τάκης Μπάιτσης, Οι Γιανίτσαροι και οι Μπούλες της Νιάουστας, 2001 (11986).

Μπαλογκούν, 1991: Όλα Μπαλογκούν, «Αφρικανική μάσκα, κλειδί του αοράτου», Περιοδικό Courrier της Unesco (ελληνική έκδοση), Φεβρουάριος 1991, σ. 16-17.

Μπελογιάννη-Αργυροπούλου, 2002: Μ. Μπελογιάννη-Αργυροπούλου, Ελληνικό Πανόραμα, 26 (2002) 64-86.

Μπράντμπερι, 2000: Μάλκολμ Μπράντμπερι, Στο δρόμο για το Ερμιτάζ. Μετ. Κ. Σχινά. Αθήνα: Πόλις, 2000.

Σαατσόγλου-Παλιαδέλη, 2003: Χ. Σαατσόγλου-Παλιαδέλη, Μακεδονίς. Ιστορία και Τέχνη στην Αρχαία Μακεδονία. Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής, 2003.

Σίνδος, 1985: Σίνδος. Κατάλογος της Έκθεσης. Αθήνα: ΤΑΠ, 1985.

Σουέρεφ 2000: Κώστας Σουέρεφ, «Σημειώσεις ιστορικής τοπογραφίας για τον Θερμαϊκό κόλπο και τις γειτονικές περιοχές», Μύρτος (Μνήμη Ιουλίας Βοκοτοπούλου), Θεσσαλονίκη 2000.

Φωτόπουλος, 2006: Διονύσης Φωτόπουλος. Σκηνογράφος. Επιμέλεια Giorgio Ursini Uršič. Αθήνα: Μουσείο Μπενάκη, 2006.

Χάρντολ, 1980: Φύλλις Χάρντολ, Ιστορία του θεάτρου. Μετ. Ρ. Πατεράκη. Αθήνα: Υποδομή, 1980.

Χόνορ - Φλέμινγκ, 1993: Χιου Χόνορ - Τζων Φλέμινγκ, Ιστορία της Τέχνης. Μετ. Α. Παππάς. Αθήνα: Υποδομή, 1993. 

Χρυσοστόμου – Χρυσοστόμου, 2002: Α. Χρυσοστόμου – Π. Χρυσοστόμου, «Ανασκαφή στη δυτική νεκρόπολη του Αρχοντικού Πέλλας κατά το 2002», ΑΕΜΘ 16 (2002).

Χρυσοστόμου – Χρυσοστόμου, 2003: Α. Χρυσοστόμου – Π. Χρυσοστόμου, «Δυτική νεκρόπολη του Αρχοντικού Πέλλας: τάφοι αριστοκρατικής οικογένειας αρχαϊκών χρόνων», ΑΕΜΘ 17 (2003) 508-512.

Για το προσωπείο στη λαϊκή παράδοση βλέπε:

Χριστίνα Ζαρκάδα, «Τα αρτοποιεία στη Φλώρινα την περίοδο του Μεσοπολέμου», Εταιρία 33 (1999) 5-31, Φλώρινα.

Κατερίνα Κορρέ, Η ανθρώπινη κεφαλή. Θέμα αποτρεπτικό στη νεοελληνική λαϊκή τέχνη. Αθήναι, 1978.

Ευδοκία Μηλιατζίδου-Ιωάννου, «Χάλκινα σφυρήλατα σινιά και η διακόσμησή τους στον βορειοελλαδικό χώρο», Πρακτικά του Γ’ Συμποσίου Λαογραφίας (Οκτ. 1976), ΙΜΧΑ, Θεσσαλονίκη 1980.

Ευδοκία Μηλιατζίδου-Ιωάννου, «Επιδράσεις του Κίτσου Μακρή στην έρευνα της λαϊκής αρχιτεκτονικής και ζωγραφικής στην περιοχή Φλώρινας και Καστοριάς», Οι νεότερες εξελίξεις στην ελληνική λαογραφία.Πρακτικά επιστημονικής συνάντησης στη μνήμη Κίτσου Μακρή, Βόλος 1998, σ. 136-154.

Ευδοκία Μηλιατζίδου-Ιωάννου, Η Φλώρινα και η περιοχή. Οι κτιστάδες της Φλώρινας. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Φλώρινας: Φλώρινα 2002.

Βικτώρια Νικήτα-Χουλιάρα, Πρώτη γνωριμία με τον παραδοσιακό πολιτισμό της περιοχής Φλώρινας. Οδηγός ΛΕΜΜΘ, Θεσσαλονίκη 1994.

Βικτώρια Νικήτα-Χουλιάρα, Λιθανάγλυφα από τον Ακρίτα. Πρέσπες 1996.

εικόνες

Βιβλιογραφία

...

Εικόνα 2 Τίτλος

Εικόνα 2 Περιγραφή