επιλογές

deuitaspanishfrench

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Το περιβάλλον χωρίζεται σε τρία μέρη: περιεχόμενα, κείμενο, εικόνες.

Α.

Β.

Γ.

Δ.

Στόχος του προγράμματος είναι να αναδειχθούν οι διάφορες όψεις και μεταμορφώσεις του ίδιου του προσωπείου (νεκρικό, αποτροπαϊκό, θεατρικό, καρναβαλιού κτλ.) και να εξεταστεί αν τα είδη αυτά συνδέονται μεταξύ τους με κάποιο τρόπο, αν δηλαδή υπάρχει κάποια ιδέα που τα συνέχει. 

εικόνες

Εικόνα 1 Τίτλος

Εικόνα 1 Περιγραφή

Εικόνα 1 Τίτλος

Εικόνα 1 Περιγραφή