ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

.
 


ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΛΩΣΣΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

του Gunther Kress


ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στο σύντομο αυτό άρθρο θα καταθέσω κάποιες σκέψεις μου που αφορούν τα γλωσσικά προγράμματα σπουδών στη σχολική εκπαίδευση. Θα θίξω το ζήτημα του προγράμματος σπουδών γενικά και του κοινωνικο-ιστορικού περιβάλλοντος στο οποίο κάθε σχολικό πρόγραμμα λειτουργεί. Κατόπιν θα αναφερθώ ειδικότερα στα γλωσσικά προγράμματα σπουδών, για να συζητήσω πώς είναι σήμερα και πώς θα μπορούσαν να είναι, ώστε να ανταποκρίνονται στις παρούσες συνθήκες. Τέλος θα παρουσιάσω ορισμένα θέματα, τα οποία άπτονται γλωσσικών προγραμμάτων σπουδών που σχεδιάζονται με γνώμονα  το μέλλον.

Λόγω των ερευνητικών μου ενδιαφερόντων και της ενασχόλησής μου τα τελευταία χρόνια της επαγγελματικής μου ζωής με το πρόγραμμα σπουδών της «αγγλικής γλώσσας» σε σχολεία της Β′/θμιας εκπαίδευσης στην Αγγλία, τα σχόλιά μου δεν μπορεί παρά να αφορούν τον αγγλόφωνο κόσμο. Παρόλα αυτά, ελπίζω πως οι αναγνώστες/-τριες με άλλα ενδιαφέροντα και αντικείμενα ενασχόλησης θα βρουν κάποια σημεία τα οποία να ταιριάζουν στη δική τους κοινωνικο-εκπαιδευτική πραγματικότητα και να τους είναι χρήσιμα. Εξάλλου, με βάση τις εξελίξεις στο χώρο των επιστημών που έχουν ως αντικείμενο έρευνας τη γλώσσα και την επικοινωνία, είμαι απόλυτα πεπεισμένος ότι είναι πλέον αδύνατον να επανεξετάσουμε το γλωσσικό πρόγραμμα σπουδών χωρίς να λάβουμε υπόψη μας τόσο ευρύτερα ζητήματα που αφορούν την παγκόσμια σκηνή όσο και ειδικότερα ζητήματα τα οποία σχετίζονται με την κοινωνία όπου πρόκειται να εφαρμοστεί το πρόγραμμα.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

αρχή σελίδας